zoo
Blog za darmo
 

Daj świadectwo( 2)

Jezus przyszedł, żeby złożyć siebie w ofierze za wszystkich ludzi, tak żebyśmy mogli uciec od naszego zepsucia i ponownie połączyć się z Bogiem. Ten plan został ogłoszony na początku historii ludzkości. Został potwierdzony przez Boga podczas poświęcenia Abrahama poprzez wskazanie na Górę Moria, gdzie miała się dokonać ofiara Jezusa. Następnie żydowska ofiara paschalna była znakiem wskazującym na dzień w roku, kiedy ofiara Jezusa się dokona.

Dlaczego Jego ofiara jest taka ważna? To pytanie warto zadać. Biblia ogłasza Prawo, kiedy mówi:Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć… (Rzymian 6:23)

“Śmierć” dosłownie oznacza ‘oddzielenie’. Kiedy nasza dusza oddziela się od naszego ciała umieramy psychicznie. Podobnie jesteśmy nawet teraz oddzieleni od Boga duchowo. To prawda, ponieważ Bóg jest Święty (bezgrzeszny) podczas gdy my zostaliśmy skażeni od naszego stworzenia i grzeszymy.To oddzielenie powoduje winę i strach. Zwykle próbujemy budować mosty, żeby móc przejść z naszej strony (od śmierci) do strony Bożej. Robimy to na wiele różnych sposobów: chodzimy do kościoła, jesteśmy religijni, dobrzy, pomagamy biednym, rozmyślamy, staramy się być bardziej pomocni, modlić się więcej, i wiele innych. Ponieważ kościół rzymsko-katolicki jest istotną częścią polskiej kultury i polskiego społeczeństwa, wielu Polaków zyskuje zasługi, poprzez religijne aktywności które są częścią kościoła, takie jak częstszy udział we Mszy, oddawanie pieniędzy na kościół, czy proszenie Dziewicy Maryi o pomoc. Inni, którzy są bardziej świeccy, mogą po prostu próbować więcej pomagać innym albo rzucić złe nawyki, jak palenie czy nadużywanie alkoholu. Nasze uczynki mające na celu zyskanie większej ilości zasług mogą być bardzo trudne – a wprowadzenie ich w życie może być bardzo skomplikowane. Można to zobrazować za pomocą klifów, z Bogiem po przeciwnej stronie niż my, oddzielonym przez bezdenny dół. Tak jak gałąź odcięta od drzewa jest martwa, tak my odcięliśmy siebie od Boga i jesteśmy duchowo martwi.Problemem jest, że nasze starania, zasługi i uczynki, pomimo że nie są złe, nie są wystarczające, ponieważ zapłatą wymaganą za nasze grzechy jest ‘śmierć’. Nasze wysiłki, nawet te na podłożu religijnym, są jak ‘most’, który próbuję wypełnić przepaść oddzielającą nas od Boga – ale nie jest w stanie tego zrobić. Dzieje się tak, ponieważ dobre i religijne uczynki nie rozwiążą naszego podstawowego problemu. To zupełnie jakby próbować wyleczyć raka (który skutkuje śmiercią) poprzez wykluczenia mięsa z jadłospisu. Wegetariańskie jedzenie nie jest złe, może być nawet dobre – ale nie jest lekarstwem na raka czy zdrowy tryb życia. Aby wyleczyć raka i zmienić tryb życia na zdrowy, potrzebujesz zupełnie innej kuracji.

To Prawo to Zła Nowina – jest tak zła, że często nawet nie chcemy jej słyszeć i wypełniamy swoje życie aktywnościami i rzeczami, o których mamy nadzieje, że sprawią, że to Prawo zniknie. Ale Biblia podkreśla to Prawo grzechu i śmierci po to, żeby nasza uwaga skupiła się na lekarstwie, które jest proste i potężne.Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz… (Rzymian 6:23)

To małe słowo ‘lecz’ pokazuje, że przesłaniem tej wiadomości jest zmiana w kierunku Dobrej Nowiny zawartej w Ewangelii – lekarstwie. Pokazuje zarówno dobroć, jak i miłość Boga.

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (Rzymian 6:23)

Dobrą wiadomością płynącą z ewangelii jest to, że ofiara śmierci Jezusa jest wystarczająca, żeby wypełnić przepaść pomiędzy nami a Bogiem. Wiemy o tym, ponieważ trzy dni po swojej śmierci Jezus powstał z martwych, poprzez fizyczne zmartwychwstanie. Większość z nas nie wie o dowodzie dotyczącym Jego zmartwychwstania. Istnieje na to bardzo silny dowód, jak pokazałem w publicznym wykładzie, który prowadziłem na uniwersytecie (link do wideo tutaj). Ofiara Jezusa była proroczym wypełnieniem ofiary Abrahama oraz ofiary paschalnej. Te znaki, które wskazują na Jezusa zostały tam umieszczone po to, żeby nam pomóc w poszukiwaniu lekarstwa.

Jezus był człowiekiem, który żył bezgrzesznym życiem. Z tego powodu mógł ‘dotknąć’ zarówno Bożej, jak i ludzkiej strony i wypełnić lukę separującą Boga i ludzi. On jest Mostem do Życia, który można zobrazować następująco:Zauważ, w jakiej formie ta ofiara Jezusa została nam dana. Została nam ofiarowana jako… ‘dar’. Niezależnie od tego co jest darem, jeśli to rzeczywiście jest darem to nie da się na to zapracować ani zasłużyć. Jeśli byś mógł to w jakiś sposób pozyskać nie byłby to już dar – byłaby to zapłata! W ten sam sposób nie możesz zasłużyć czy zapracować na ofiarę Jezusa. Dostałeś ją jako dar. To proste.

I co jest tym darem? To ‘żywot wieczny’. To znaczy, że grzech który przyniósł tobie i mnie śmierć został unieważniony. Most utworzony poprzez życie Jezusa umożliwia nam ponowne połączenie się z Bogiem i otrzymać życie – które trwa wiecznie. Bóg kocha ciebie i mnie tak bardzo. To takie potężne.

Więc jak ty i ja możemy przejść po tym Moście Życia? Ponownie, pomyśl o darach. Jeśli ktoś chce dać ci prezent – musisz go ‘przyjąć’. Za każdym razem, kiedy ktoś oferuje ci jakiś dar są dwie możliwości. Albo możesz odrzucić dar („Nie, dziękuję.”), albo go przyjąć (“Dziękuję za ten prezent. Wezmę go.”). Tak samo ten dar został zaoferowany i musi zostać przyjęty. Nie wystarczy jedynie w niego wierzyć, studiować go czy rozumieć. Więc w jaki sposób możemy przyjąć ten dar? Biblia mówi, że

Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. (Rzymian 10:13)

Zauważ, że ta obietnica jest dla ‘każdego’. Od zmartwychwstania Jezus jest żywy nawet teraz i on jest ‘Panem’. Więc jeśli wezwiesz Jego imienia, On cię usłyszy i da ci ten dar. Wezwij Jego imienia i poproś Go – poprzez rozmowę z Nim. Możliwe, że nigdy tego nie robiłeś. Poniżej jest modlitwa, która może cię poprowadzić. To nie magiczna intonacja. To nie wyjątkowe słowa, które dają moc. To zaufanie, takie jak to które miał Abraham, które mamy w Nim, daje nam dostęp do tego daru. Jeśli Mu ufamy, wysłucha nas i odpowie. Ewangelia jest potężna, a teraz również tak prosta. Jeśli uważasz to za pomocne, możesz użyć poniższej modlitwy.

Drogi Panie Jezu. Rozumiem, że poprzez moje grzechy jestem oddzielony od Boga. Pomimo, że mogę nieustannie próbować, żadne wysiłki i poświęcenia z mojej strony nie pokonają tej przepaści. Ale rozumiem też, że twoja śmierć była poświęceniem, które zmyło wszystkie moje grzechy. Wierzę, że ty wstałeś z martwych po swojej ofierze, przez co wiem, że twoja ofiara była wystarczająca. Proszę cię – oczyść mnie z moich grzechów i bądź moim mostem do Boga, żebym zyskał życie wieczne. Nie chce żyć zniewolony grzechem, więc proszę uwolnij mnie od niego. Dziękuję ci, Panie Jezu, za to wszystko co dla mnie robisz i że nawet teraz prowadzisz mnie przez moje życie i dzięki temu mogę podążać za tobą, jako za moim Panem.Amen

Daj świadectwo

W dzisiejszych czasach postawa ludzi bardzo się zmieniła w stosunku do Boga i Zbawienia.Możemy zaobserwować powrót myśli babilońskiej jak i sodomo/gomorskiej.Czyli wywyższenie ludzkiej natury nad naturę Boga.Nowo narodzone społeczeństwo wychowane na ideologi humanistycznej,odcina się od jakiegokolwiek bytu nadprzyrodzonego, dokonała integracji z ewolucjonistycznym poglądem iż człowiek to nic innego jak >zwieże<.Problem polega na tym,że zostajemy wyzuci z empati do człowieka a przenosimy ją na pupilka,kotka.pieska,chomika itd.
Pastor a Ksiądz.
Pastor ,pasterz, to posługujący wiernym osobistym prowadzeniem i wsparciem.
Ksiądz.
Samo słowo „ksiądz” wywodzi się ze słowiańskiego kъnędzь i pierwotnie termin ten oznaczał naczelnika plemiennego (z tego samego źródła wywodzą się rosyjskie kniaź, czeskie kníže czy południowosłowiańskie knez). Słowo kъnędzь do słowiańskiego zostało zapożyczone z germańskiego kuning – „książę, naczelnik plemienny” (kuning → kŭnęgŭ → kъnęgъ → kъnędzь).
Czasami mylone jest pojęcie między Pastorem a Księdzem.Ksiądz musi przejść indoktrynacje rzymskiej teologi opartej na poddaństwu w stosunku do rzymskiegu Papieża,gdzie istotną cechą indoktrynacji jest świadome pozbawianie odbiorców wiedzy o kierunkach przeciwnych do promowanych.Takich jak zbawienie i inne.
Pastor udziela wsparcia w wierze,nie kreuje się na guru czy też jedynej osoby obdarzonej wszech wiedzą.
Ostatnio napisałem że jestem Pastorem czyli człowiekiem udzielającym wsparcia chrzrzesjańskiego.Po ukończeniu czteroletniego studjum biblijnego postanowiłem nie zamykać się tylko w swoich czterech scianach a dać możliwość do poznania mocy zbawienia innym chrześcijanom.
„Gdybym twierdziła że jestem zakonnicą raczej musiałabym to udowodnić.”
Jako dowód moich intencji jak i prawdziwości słów ,jest właśnie ten blog.Oparty na prawdzie Biblijnej a nie na wymyśle ludzkiej filozofii.Pozdrawiam i dziękuje za maile.

Odpwiedz na @w co wierzycie

Domus Ekklesiae

Wprowadzenie.

Historia powstania Domus ecclesiae

Pierwsze wczesnochrześcijańskie budowle nie wyróżniały się pośród innych lokalnych budynków. Wierni zbierali się w prywatnych domach, przekazywanych przez wyznawców na użytek wspólnoty. Pierwsze budowle chrześcijańskie o założonej funkcji sakralnej zaczęły prawdopodobnie powstawać około 180 rokui używano dla nich określenia Domus Ekklesiae.

Choć Bóg zaprasza nas do włączenia się w jego święty Lud, to nie czyni tego za nas, pozostawiając decyzję w naszych rękach. Uczniem Jezusa jest ten, kto usłyszał Jego wezwanie, porzucił swoje dotychczasowe życie, odwrócił się od martwych uczynków i wkroczył w Jego ślady. Inspiracją i pomocą w tym dziele jest Duch Święty. Gdy odpowiadamy na to wezwanie wiarą stajemy się synami i córkami Boga, Jego dziećmi. Wezwani jesteśmy wówczas do trwania w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie (Dz 2:42).

Dzielmy się wiarą radośnie, ale również odpowiedzialnie, w trosce o tych, którzy kroczą obok nas.

Zasady wiary Kościoła Ewangelicznego Domus Ekklesiae

Wierzymy w:

Nieomylność i wystarczalność Pisma Świętego, jako Słowa Bożego stanowiącego jedyny, werbalnie natchniony przez Boga autorytet w sprawach wiary i życia. Pismo Święte składa się z 66 ksiąg, zawartych w Starym i Nowym Testamencie (2Tym 3:16-17; 2Pt 2:19-21).

Jedynego Boga odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Jezusa Chrystusa, Boga objawionego w ciele, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii dziewicy, jego bezgrzeszne życie i odkupieńczą śmierć na krzyżu za grzechy świata, Jego zmartwychwstanie, wniebowzięcie o powtórne przyjście.

Zbawienie grzesznego człowieka przez wiarę w odkupieńczą śmierć Jezusa Chrystusa, z łaski niezależnie od uczynków (J. 3:1)

Konieczność nawrócenia się, pokuty za grzechy, odrodzenia przez Słowo Boże i Ducha Świętego, przyjęcie chrztu wiary przez zanurzenie oraz uznanie, że miłość Boga i bliźniego jest podstawą życia chrześcijańskiego.

Ducha Świętego, dokonującego duchowego odrodzenia człowieka, zamieszkującego w nim i uzdalniającego go do świętego życia i służby. Chrzest w Duchu Świętym ma miejsce zawsze w tym samym czasie (Rz. 8:9, 1 Kor. 12:13, Gal. 3:26-28).

W powszechny, apostolski Kościół, do którego należą nawróceni i odrodzeni wszystkich wieków, ze wszystkich narodów. Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Chrystus jest Głową i Panem Kościoła, zbudowanego na fundamencie apostołów i proroków (Ef. 2:20). Celem Kościoła jest głoszenie Dobrej Nowiny i czynienie uczniami wszystkie narody (Mat. 28:19-20).

Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących (1 Pt 2:9-10).

Aktualność Wieczerzy Pańskiej pod dwiema postaciami, chleba i wina, jako pamiątki ofiary Pana Jezusa Chrystusa.

Powszechne zmartwychwstanie i życie wieczne jako dar Bożego miłosierdzia oraz wieczne potępienie jako wyraz Bożej sprawiedliwości.

Wierzymy w rozdzielność duszy,ducha i ciała.Ps 16:9-11

Wyznanie wiary (381r)

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem poniósł mękę i został pogrzebany.

I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca (i Syna) pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenia grzechów. Amen.

I nie wódź nas na pokuszenie ale zbaw od złego.

Możemy odnieść wrażenie, że to Bóg kusi człowieka by ten uległ zesłanej przez Pana pokusie. Interpretacja taka jest zdecydowanie błędna, ponieważ byłaby ona sprzeczna z całym Pismem Świętem. Nie po to Jezus zszedł na ziemię, cierpiał i za nas umarł by wodzić ludzi tylko po to by polegli. Każdy kto przeczytał Pismo Święte zdaje sobie sprawę, że tekst ten mógł zostać przetłumaczony w lepszy sposób i z pewnością nie może być mowy o pokusie zsyłanej przez Pana.
Ewangelii Mateusza rozdziale 6 oraz Ewangelii Łukasza rozdziale 11.Czytamy :”i nie dopuść abyśmy ulegli pokusie” .Osoba nie wierząca w Boga z pewnością ulega pokusom, często nie zastanawiając się nawet nad tym, że idąc tą drogą zatraca się coraz bardziej aż w końcu może dojść do takiej nieprawości, że jego życie zacznie przypominać tzw. rynsztok a nie w miarę normalne życie ludzkie.Zatwardzenie serca przez Boga to nie jest tak jak się wielu wydaje, sprawienie, że człowiek w danym momencie w jakimś stopniu traci kontrolę nad swoim sercem i umysłem bo Bóg powoduje u niego złe myśli. Jak kochający Pan mógłby coś takiego zrobić ? To nie miałoby sensu, gdyż Pan kocha każdego z nas i pragnie naszego zbawienia. Zatwardzenie serca następuje wtedy, gdy dana osoba jawnie przeciwstawia się Panu. Bóg niejako na żądanie tej osoby, odstępuje od niego i zostawia go na siły ciemności czyli Szatana.
Dzisiejszy świat za całe otaczające nas zło najchętniej obwiniał by Boga, bo Pan mógłby przecież sprawić, że zło zniknie momentalnie.W modlitwie Jezusa do Ojca, nie może więc być mowy o kuszeniu przez Stworzyciela, ale o ochronę przed uleganiu pokusom zsyłanym przez Jego przeciwnika czyli Szatana
Innymi słowy, jeżeli modlimy się słowami/ I nie wódź nas na pokuszenie/ ,nie modlimy się do Boga Stworzyciela.

Flaga

„Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego”.Benedykt XVI.
No i cóż.
Wczasie pandemi corona wirus(covid),mamy do czynienia z różnymi opiniami na temat szkodliwości owego wirusa na ludzki organizm, mniej lub bardziej naukowymi.
Jednak dla chrześcijan kwestia aborcji,homoseksualizmu czy eutanazji nie podlega opini naukowej czy też ulicy.Tak jak w czasach Lota tłum domagał się, jak możemy przeczytać >>……mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom.Krzycząc, wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!» .Dlatego dżiwne są wypowiedżi niektórych kapłanów krk jak i pastorów integrujących się z postulatami protestujących kobiet.Postawmy sobie pytanie,czy pod presją ulicy możemy zmienić słowo Boże?A może jest Ono już nieaktualne.A może w myśl przywódców duchowych, podlega nowej interpretacji,dostosowanej do dzisiejszych wymagań grup społecznych.Jednak ,miłość Boga nigdy nie dotyczyła miłości do zła i dążeniem do niego.
Czy mamy być chorągiewką dzisiejszych czasów(ateistycznych i ulicy),czy też sztandarem wiary w Boga i wartości chrześcijańskich.
Na całym świecie niszczone są one w imie postępu cywilizacji i rozumu ludzkiego, opartego na doktrynach humanizmu.Które głoszą róbmy co chceta,Boga nie ma.Na takich sloganach opierała się rewolucja francuska,co doprowadziło do rozpadu chrześcijańskiej europy.
Dzisiaj jako chrześcijanie nie musimy wychodzić na ulice,by manifestować naszą wiare w Boga i nasz światopogląd.Jezus powiedział( 32 Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.)

25 Grudnia

Czy można ustalić właściwą datę narodzin Chrystusa?
Wszystkie ważne wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa miały miejsce w czasie jakiegoś święta.Jeżeli śmierć Chrystusa nastąpiła w dniu święta Paschy, a Jego zmartwychwstanie miało miejsce w dniu Pierwocin, natomiast zesłanie Ducha Świętego nastąpiło w święto Piędziesiątnicy to czy nie jest logiczne, że Jego narodziny miały związek z jakimś świętem?Chrystus jak ustaliliśmy narodził się w końcu września lub początku października. Jaki wówczas był hebrajski miesiąc?
Oto przypis z Biblii Tysiąclecia do tekstu Nehemiasz 7,72:
„Siódmy – czyli Tiszri = wrzesień/październik”.Na przełomie września i października wypadał w hebrajskim kalendarzu siódmy miesiąc zwany Tiszri.
Jakie święta wypadały w siódmym miesiącu?W tym miesiącu wypadały aż trzy szczególne okresy. Mianowicie;
1 Tiszri wypadało święto Trąbienia,10 Tiszri wypadał Dzień Pojednania,15-22 Tiszri wypadało święto Namiotów (zobacz Kapłańska 23,23-44).
Czy nie jest logiczne zatem, że skoro ten miesiąc był tak „naszpikowany” świętami to Chrystus narodził się w któreś z tych świąt? Dobrze, ale w które?Apostoł św. Jan daje nam natchnioną odpowiedź, w które święto narodził się Jezus Chrystus. Oto szokujące wyznanie św. Jana:”A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (Jana 1,14).
Jako „zamieszkało” przetłumaczono tutaj greckie słowo „skenoo”, które oznacza:żyć lub mieszkać pod namiotami; rozbić namiot;(zobacz „Słownik Grecko-Polski Nowego testamentu” ks. Remigiusza Popowskiego wyd. Vocatio str 302 oraz nr.4638 Stronga).
Dlatego interlinearny przekład oddaje to w ten sposób: „I słowo ciałem stało się i rozbiło namiot wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełen łaski i prawdy” (wydwnictwo Vocatio).
A właśnie świętem podczas którego rozbijano namioty i przez siedem dni w nich mieszkano było Święto Namiotów wypadające od 15-22 Tiszri. Apostoł Jan wskazuje więc, że Jezus Chrystus narodził się właśnie w okresie tego święta. Że tak właśnie było, potwierdza zachowana u niektórych Ojców Kościoła świadomość tego.Na przykład u Grzegorza z Nazjanu (329-389) .
Z tego wynika że możemy jedynie określić przedział czasowy,ale napewno nie konkretną date urodzin Jezusa.
W Liście do Galatów czytamy: „Gdy zaś Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim bowiem przybyli pewni ludzie od Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy niegdyś byli poganami, a gdy oni przybyli, wycofał się i odłączył, bojąc się tych z obrzezania. A jego obłudne postępowanie podjęli też pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w to zakłamanie. Skoro więc zobaczyłem, że nie idą prostą drogą według prawdy Ewangelii, powiedziałem Kefasowi przy wszystkich: «Jeżeli ty, Żyd, żyjesz na sposób tych z pogan, a nie jak Żydzi, jak możesz zmuszać tych z pogan, żeby żyli po żydowsku?»” (2,11-14).
25 Grudnia spotkamy się z rodziną przy stole,nie musimy wycofywać sę jak Piotr „wycofał się i odłączył, bojąc się tych z obrzezania”.Świętujmy że jesteśmy razem,tak mało jest dni gdy rodzina zbiera śię na wspólne sporzywanie posiłku i spędzanie razem czasu.