Pasterze czy pastuchy

Zwolennicy tolerancji i równości,uznali chrzescijan za potwora ktorego trzeba zwalczac wszelkimi mozliwymi srodkami.Jest to ten sam mechanizm, który w epoce średniowiecza prowadził do palenia na stosie Bogu ducha niewinnych kobiet. W dzisiejszych czasach, czarownice zastąpiono ewangelicznymi Chrześcijanami.Na szczęście jeszcze bez stosów i bez gułagów, ale kto wie jakie skarby trzyma w zanadrzu swych serduszek ze złota,postępowa i tolerancjonistyczna “elita” intelektualna.Wszystko to w imię (a jakże) równości i braterstwa.Dzis najbardziej prześladowaną grupą na świecie są Chrześcijanie.Przesladowania na podlozu religijnym w krajach muzulmanskich i organizacje LGBT+Q(humanistow),jest na porzadku dziennym.Chrzescijanie zostali zobowiazani do zaprzestania szerzenia” mowy nienawisci”,czyli manifestowania swojej przynaleznosci.
Powoli dochodzi do kryminalizacji postawy chrzescijanskiej,a Biblia ksiega przekazujaca niewlasciwe postawy spoleczne,wrecz przyrownywana do „Mein Kampf” Hitlera.
Czesto slyszymy :A gdzież ta słynna maksyma : miłuj bliźniego jak siebie samego ?
Osoby ktore krzycza o milosci,powinne rozróżnić nienawiść do człowieka i do czynu. Nienawiść do człowieka (kogokolwiek!) jest złem i grzechem (owocem Ducha jest pokój i miłość), ale nazywanie zła po imieniu nie jest nienawiścią do człowieka! Mogę powiedzieć, że nienawidzę gwałtów i mordowania, nie znaczy to, że nienawidzę człowieka, który to robi. Każdy człowiek zasługuje na miłość i przebaczenie.
Uwazam że nie powinno być żadnej” prawnej” próby karania za posiadane poglady czy styl zycia.Jezeli do tego dojdzie,to otworza sie bramy nowych obozow.
Niektórzy mówią, że Bóg jest „Bogiem miłości” – czyli takim, który się nie gniewa, lecz tylko wybacza i z wyrozumiałością patrzy na grzechy ludzi. Nie jest to biblijna prawda. Bóg z miłości do grzeszników posłał swojego Syna – Jezusa Chrystusa, aby umarł za grzesznych ludzi. Dzięki przyjęciu tej ofiary i wierze w Jezusa każdy może dostąpić usprawiedliwienia z grzechów. Wtedy człowiek z wroga, staje się przyjacielem Boga – Bożym dzieckiem. Jednak, dopóki człowiek jest wrogiem Boga, dopóty Bóg ma pełne prawo objawiać swój gniew.
1 Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: 2 «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. 3 Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą3, lecz uczynków ich nie naśladujcie.27 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. 34 Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście?
Jak czytam:Jednocześnie KKK w kolejnym swym punkcie 2358 zaleca unikanie “jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji”. Podkreśla też, że mężczyźni i kobiety o skłonnościach homoseksualnych “powinni być traktowani z szacunkiem, współczuciem i delikatnością”. Biskupom rzymsko-katolickim, blizej jest do uczonych w Pismie i faryzeuszy niz do Jezusa i nauki Apostolskiej.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Dekalog

Chyba nie ma chrzescijanina ktory nie znalby 10 – ciu Przykazan(Dekalog-dziesiec slow),danych przez Boga Mojzeszowi na Gorze Synaj.
Poczatkowo Pismo święte nie zawieralo żadnej numeracji przykazań,wiersze w Biblii ponumerowano dopiero w roku… 1528 (uczynił to S.Pagnin w celu ułatwienia odwoływania się do treści Biblii).Co przyczynilo sie do pewnego nieporozumienia.W Rzymsko-katolickim katechizmie,Przykazania nie odpowiadaja numeracji z Biblii.Na stronie internetowej ;Analizy;prowadzonej przez ksiedza,czytam; Przyjrzyjmy się scenie rozmowy Jezusa z człowiekiem który zapytał które przykazania ma zachowywać (Mt 19,18-19). Jezus nie tylko pomija milczeniem pierwsze 3 przykazania, ale także skraca IV przykazanie tak, jakjest to zrobione w książeczkach do nabożeństwa: „czcij ojca i matkę”.Identycznie czyni w rozmowie z bogatym młodzieńcem (Łk 18,20 patrz też lub Mk 10,19).
Jenak to,ze Jezus pomija pierwsze trzy 3 przykazania o niczym nie swiadczy.A napewno nie to,ze ich nie znal lub uwazal za mniej wazne.Dlaczego?Jezus rozmawial z zydami,ktorzy od dziecinstwa znali 10 przykazan i to nie wskrucie a w calosci,kompletne.Przykazanie „czcij ojca i matkę” bez dalszej czesci jest nijakie,nie mowi dlaczego mamy ich czcic.Jednak gdy czytamy ;jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój.”To juz cos innego.I takie przykazanie znal ow bogaty mlodzieniec z Ewangeli.
Dlaczego w Katechizme mamy skroty przykazan?Pisze dalej ..Wyjaśnienie jest proste: uczymy dzieci na pamięć pewnej syntezy przykazań,czy raczej popularnego skrótu pamięciowego(ów skrót wziął się zpowstałych w XV wieku wyrażeń przykazań Dekalogu w łatwych do zapamiętania przez dzieci formułach rymowanych). Jednak Stanisław Sarnicki h. Ślepowron (1532–1595) powiadał, że w Polsce, w dawnych czasach Biblia znajdowała się tylko w trzech miejscach: u króla, u arcybiskupa i w domu Ostrorogów.I byla napisana w Grece i byla najdrozsza ksiega, na ktora nie bylo stac wiejskiej parafi.Msze w calej europie odbywaly sie po Lacinie.Trudno jest mi wyobrazic sobie nauke w XV wieku dzieci Dekalogu.Jednak nie chodzi tu o moja wyobraznie,a jedynie fakty.
W sprawie wizeronkow czytamy dalej ..Całkowicie inne jest rozumienie obrazu we współczesnym chrześcijaństwie. „Kult”oddawany obrazom (a także „kult” oddawany świętym!) jest tzw. kultem pośrednim. Nikt przy zdrowych zmysłach nie czci obrazu czy rzeźby jako Boga – nie ma więc mowy o bałwochwalstwie! Podobnie nikt nie propaguje czczenia Maryi czy świętych ……. Jeśliby ktoś tak robił, byłby w poważnym niebezpieczeństwie jaki wiąże się z bałwochwalstwem. Kościół nigdy takiej postawy nie propagował i nie propaguje jej także dziś.Koniec cz.1

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz