Sex Shop
Blog za darmo

Archive for » Maj, 2019 «

Psalm 33 a cisza wyborcza.

Pan Tomasz Pińczewski z Warszawy usłyszał biblijne pytanie w Milionerach: “Co miłuje Pan w Psalmie 33?”. Co ciekawe wszystkie odpowiedzi były nazwami partii politycznych.

W pytaniu o 1000 złotych “Co miłuje Pan w Psalmie 33?” można było wybrać następujące odpowiedzi:

A nowoczesną
B solidarną Polskę
C wolnych i solidarnych
D prawo i sprawiedliwość

Uczestnik nie był pewny odpowiedzi. W konsekwencji postanowił skorzystać z jednego z kół ratunkowych – pytania do publiczności. 60% wskazało na prawo i sprawiedliwość. W związku z tym gracz wybrał odpowiedź D, która okazała się trafna. Choć pytanie nie było trudne to odpowiedzi mogły zbić z tropu.
Tak brzmi piąty werset Psalmu 33: “On miłuje prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.” Jako ciekawostkę dodamy, że cytowanie tego fragmentu na mszy było uznawane przez niektórych za złamanie ciszy wyborczej.

Ewolucja

Ewolucjonizm który w dzisiejszym świecie mass mediów i szkolach jest tak „propagowany”, ewolucjonizm który został nam wpojony,czy istnieje jakaś alternatywa?

22 października 1996 roku, w przesłaniu „Magisterium Kościoła wobec ewolucji”, skierowanym do członków Papieskiej Akademii Nauk, na ten temat zabrał głos Jan Paweł II. „Nowe zdobycze nauki – stwierdził wtedy Papież – każą nam uznać, że teoria ewolucji jest czymś więcej niż hipotezą. 

Pytanie:Czy Bog potrzebowal malpy do tego by powstal czlowiek?Jezeli tak,to Bog nie bylby Wszechmocnym.

Jako ciekawostka,ewolucjonisci zgadzaja sie z chronologia zapisana w Biblii.

Kreacjoniści utrzymują, że teoria stworzenia opiera się wyłącznie na danych, które dostarczane są przez inne nauki. Prace badawcze kreacjonistów są zgodne z wymaganiami stawianymi przez naukę. Zwolennicy kreacjonizmu są przekonani, że teoria stworzenia nie tylko odpowiada wszystkim zgromadzonym danym naukowym, ale i lepiej je interpretuje, w porównaniu z teorią ewolucji.

Obie teorie nie są w stanie eksperymentalnie dowieść swoich postulatów. Kreacjoniści nie mają możliwości w warunkach laboratoryjnych dokonać aktu stworzenia, ponieważ tylko Bóg jest w stanie tego dokonać. Z drugiej strony, ewolucja jest tak powolnym procesem, że w ogóle nie podlega obserwacji, w krótkim odcinku czasowym. Zwolenników obu teorii łączy wiara. Kreacjoniści wierzą w początkowy akt stworzenia, ewolucjoniści natomiast – w stopniowy rozwój wszystkiego, co żywe

Model ewolucjonizmu: powstanie życia na Ziemi i jego rozwój, aż do obecnego, złożonego stanu, jest skutkiem procesów zachodzących w przyrodzie działających przez długi okres czasu. Ewolucjoniści szacują wiek Wszechświata na 13.7 mld. lat, a wiek Ziemi – 4.6 mld. lat.

Model kreacjonizmu: świat został stworzony w niewyobrażalnie krótkim odcinku czasu. Dlatego też kreacjoniści operują nieporównywalnie mniejszymi liczbami, w opisie wieku Ziemi i życia na niej.

 7Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. 8Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Ci więc zanieśli. 9Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego 10i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze.

1 stągwia miała łącznie pojemność od 43 do 50 litrów. „Napełnijcie stągwie“ nie wiemy dokladnie ile,jednak napewno wiecej niz dwie.Wszak bylo wesele.

Jezus pominal cykl powstawania wina,jak i czas lezakowania.Dobre wino to takie, ktore juz pare lat przelerzalo w winnicy.