Opony
Blog za darmo

Archive for » Maj, 2019 «

Dekalog

Niedawno w Berlinie zastrzelona została młoda muzułmanka, która dopiero co została matką. Jest ona jedną z wielu kobiet zamordowanych przez najbliższych krewnych w ramach tak zwanego zabójstwa honorowego. Jedno z niemieckich mediów donosiło: „W ciągu ostatnich czterech miesięcy co najmniej sześć muzułmanek mieszkających w Berlinie zostało brutalnie zamordowanych przez najbliższych krewnych. Za co? Za to, że próbowały wyrwać się na wolność i żyć na sposób zachodni. W swoich społecznościach tego rodzaju zabójcy są otaczani szacunkiem jako bohaterowie zachowujący godność rodziny. Jak ta przerażająca i szokująco archaiczna praktyka może się utrzymywać w sercu Europy?”

Przerażająca i szokująco archaiczna praktyka? Jak autor śmie narzucać swoje poglądy moralne innym? Jeśli moralność jest kwestią gustu, jak sztuka czy muzyka, jako wyłącznie ludzki wytwór, to jak coś, co w jednej kulturze uchodzi za „zabójstwo honorowe”, w innej może być uważane za zbrodnię? Kto ma prawo sądzić, czy czyjeś przekonania kulturowe są moralne, a nawet honorowe? Czy nie jest oburzające to, że Niemcy pozwalają sobie na moralne interpretowanie wydarzeń? Skoro tylko ludzie tworzą moralność, nazywanie honorowych zabójstw czy kanibalizmu złem jest jak twierdzenie, że złem jest preferowanie Burger Kinga nad barem sałatkowym.

Zapytaj dziecka, którego rodzina się rozpadła, gdyż matka czy ojciec łamali przykazanie: „Nie będziesz cudzołożył”, czy uważa, że prawo to jest starożytne, przestarzałe i nieważne. (Według sprawozdań około 37 proc. Amerykanów jest niewiernych wobec żon, a 29 proc. Amerykanek jest niewiernych wobec mężów, zaś troje na pięcioro amerykańskich dzieci urodzonych w 1986 roku w wieku osiemnastu lat było wychowywanych już tylko przez jednego rodzica)

Zapytaj osobę, której oszczędności całego życia i konto emerytalne zniknęły wskutek niedawnego kryzysu ekonomicznego, czy uważa przykazanie: „Nie będziesz kradł” za starożytne, przestarzałe i nieważne.

Czy ludzie tego chcą, czy nie, Boże prawo moralne, dziesięcioro przykazań, jest powszechnym, uniwersalnym standardem dobra i zła, sprawiedliwości i niesprawiedliwości. Żeby docenić wartość tego prawa, wystarczy stać się ofiarą złamania jednej z tych zasad. Prawo to jest ostatecznym wyrażeniem miłości — miłości do Boga i miłości do bliźniego.

Spójrz na świat ze wszystkimi przejawami zła, niemoralnością, niesprawiedliwością i cierpieniem, a stwierdzisz, że u podłoża tego wszystkiego jest łamanie dziesięciorga przykazań. Pogwałcenie tych przykazań jest nazwane w Biblii grzechem. „Ten, kto grzeszy, popełnia przestępstwo, ponieważ łamie Prawo”