zoo
Blog za darmo

Biblia na codzien

Prawie każdy z nas nosi ze sobą telefon komórkowy. Dlaczego? Ponieważ chcemy być dostępni dla tych, którzy do nas zadzwonią i sami chcemy mieć do nich dostęp. Kiedy ktoś mówi do Ciebie: Przyjedź do mnie, ale Ty nie znasz drogi, to czasem zapraszający mówi: Zabierz telefon, kiedy będziesz się zbliżał, to Cię dokładnie pokieruję. Czy w takiej sytuacji zlekceważysz tę wskazówkę i zostawisz telefon w domu? Innym razem czekamy na bardzo ważną i pilną informację. Jeśli sprawa dotyczy naszej rodziny albo zdrowia, lub pracy, czy wyłączymy telefon? Bożym telefonem jest Pismo Święte. Przez Biblię Bóg chce przekazać nam ważne sprawy i pokierować w życiu. A przecież tak rzadko do tej Biblii zaglądamy, tak rzadko ten „boży telefon” nosimy ze sobą.Copyright © 2014 – 2020,PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA.
Z Biblia to taka sprawa. Przeważnie czyta ją się z ciekawości, z pewnym zainteresowaniem – o tak, jak zwykłą książkę.Drugi, trzeci, czwarty raz – coraz mniej interesuje, robi się to czytanie nudne.Dzięki posłużeniu się ludźmi Bog dał nam dokładnie to, czego potrzebujemy — Księgę ‛natchnioną przez Boga’, lecz mającą ludzkie oblicze (2 Tymoteusza 3:16). Jak tego dokonał? Najwidoczniej często pozwalał pisarzom korzystać z osobistych uzdolnień, by mogli „znaleźć miłe słowa i napisać właściwe słowa prawdy” (Kaznodziei 12:10, 11). Tłumaczy to, dlaczego w Biblii występuje taka różnorodność stylów — tekst odzwierciedla przeżycia i osobowość poszczególnych pisarzy. Niemniej ludzie ci „mówili od Boga, uniesieni duchem świętym” (2 Piotra 1:21). W rezultacie powstało dzieło będące naprawdę „słowem Boga” (1 Tesaloniczan 2:13).Jeżeli czytamy Biblię z czystych pobudek, poznajemy Boga takiego, jaki jest ukazany w całej Biblii. Dlatego nie martwmy się, gdy jakiś jej fragment rodzi pytania, na które nie znajdujemy od razu odpowiedzi.
Przeczytaj:

  1. List do Tymoteusza ,1 Koryntian 6.9-11 i Dzieje Apostolskie
    1)Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus./Źródło: Biblia Tysiąclecia, 1. List do Tymoteusza 2, 5-8 „6 który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.Dalej pisze :7 Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan we wierze i prawdzie.
    2)Paweł napisał tez list do grupy chrześcijan zamieszkujących Korynt, miasta niezwykle skorumpowanego. Zepsucie moralne panujące w mieście po części wynikało z obecności świątyni Afrodyty, w której przebywało ponad 1000 świątynnych prostytutek. W takich realiach Paweł zakładał kościół w Koryncie. W gruncie rzeczy, wiele osób w tych wspólnotach chrześcijańskich wyrastało w atmosferze niemoralnego życia Koryntu. Kościół w tym mieście składał się z byłych cudzołożników, czcicieli różnych bożków, homoseksualistów, złodziei i pijaków (1 Koryntian 6.9-11).
    3)Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką 25 i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. Dzieje Apostolskie 17 : 24-25.
    Co wynika z tych trzech przykladow?
Category: Bez kategorii
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>