zoo
Blog za darmo

Zbawienie

Kościół katolicki jedyną drogą do zbawienia. Protestantyzm drogą do zatracenia.(Jan Bodakowski.prawy.pl)
Co to znaczy Kościół katolicki?Z racji, iż Kościół łaciński przewyższa zdecydowanie swoją liczebnością inne Kościoły katolickie, często błędnie – w obiegowej opinii – utożsamiany jest on z Kościołem katolickim w ogóle.Słowo katolicki pochodzi od greckiego określenia Καθολικος, oznaczającego uniwersalny lub powszechny. Pierwotny Kościół, który traktowany był jako stronnictwo religijno-polityczne, nie był jednolity i składał się z wielu grup (Kościołów lokalnych), tzw. gmin chrześcijańskich. Jego wyznawcy mieli jednak świadomość przynależności do jednej wspólnoty: „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (List do Efezjan 4,5).
Edykt mediolański z 313, w którym cesarz Konstantyn I Wielki podarował chrześcijanom swobodę wyznawania ich religii, przypieczętował dominację chrześcijaństwa rzymskiego w cesarstwie.Mimo że cesarstwo upadło w 476 roku w wyniku problemów wewnętrznych i wędrówki ludów,to jednak kościół rzymski nadal dominował nad terenem morza śródziemnego.W wyniku czego,wszystkie gminy chrześcijańskie założone przez apostoła Pawła zostały przejęte pod pretekstem prymatu papieża rzymu.I nie chodziło o prawdy wiary a o władze i pieniądze.Taki stan utrzymał się aż do czasów reformacji.Rzym doznał już jedną poraszke,była nią schizma a teraz zagrażał protestantyzm.W sytuacji gdy zostaje podważony majestat Papieski,reformatorów uznano za heretyków.Na dobrą sprawę kościół prawosławny też jest uznany za heretycki i nima w nie ma zbawienia.Dlaczego?
Sobór Watykański (ses. 4. cap. 3. com. in fin.): „Jeżeliby kto twierdził, że Biskup Rzymski ma tylko obowiązek doglądania i kierownictwa, nie zaś pełną i najwyższą władzę jurysdykcji nad całym Kościołem, nie tylko w rzeczach, które należą do wiary i obyczajów, lecz także w tych, które odnoszą się do karności i rządu Kościoła po całym świecie rozszerzonego, albo że on ma tylko przeważną część, nie zaś całą pełność tej najwyższej władzy; albo że ta jego władza nie jest zwyczajną i bezpośrednią, obejmującą wszystkie Kościoły razem i każdy z osobna, wszystkich Pasterzy i wiernych razem i każdego z osobna; niech będzie wyklęty”.
Chodzi mianowicie o różnorakie kulty i filozofię,które rzymski kościół przyjął z pogaństwa nazywając ją, świętą tradycją.
W czasach !Chrystianizacji! ludów pogańskich,kościołowi rzymskiemu wcale nie chodziło o zbawienie dusz. Rok 966. Jest to jedna z pierwszych dat, jakich uczy się każde dziecko w Polsce,które rozpoczyna swoją przygodę z historią.U źródeł chrześcijaństwa w Polsce”, który ma na celu podkreślenie roli, jaką odegrał dla polskiej państwowości chrzest Mieszka I (bo jednak nie całej Polski).Był to proces wypierania religii etnicznych, osiadłego w określonym rejonie ludu, przez religię chrześcijańską. Jego największe nasilenie przypadało w okresie średniowiecza, a spowodowane było dominującą pozycją rzymsko-katolicką wśród ówczesnych europejskich władców oraz rosnącymi wpływami papiestwa.Osoby które nie chciały przyjąć nowej wiary były eliminowane mieczem i ogniem.
28:19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»Mt 28,19-20 Dosł.: „Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów”.
Czy właśnie tak mamy interpretować słowo Jezusa! czyńcie uczniów ze wszystkich narodów!.Czy żeczywiście zbawienie polega na podległości Papieżowi­?Czy zastanowiłeś się ,na czym polega zbawienie, i czym jest chrześcijaństwo?

Category: Bez kategorii
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>