Opony
Blog za darmo

Mowa nienawiści

Jako chrześcijanie nie powinniśmy ulegać naciskom politycznym czy też grupom społecznym, mamy bronić naszych wartosci moralnych.Wolę być uważany za homofoba i być zbawionym niż sodomitą i nie odziedziczyć królestwa niebieskiego.
Przepisy o mowie nienawiści,wprowadziły społeczeństwo w błąd i tym samym zostało ono zastraszone.Skutkiem czego,zostaliśmy pozbawieni prawa wolności slowa.Co sprawiło, że najbardziej prześladowaną społecznością stało się chrześcijaństwo a wartości moralne zapisane na kartach Nowego Testamentu uznane zostały za słowa nienawiści.
Często słyszymy że środowiska LGBT twierdzą że homoseksualizm był jest i będzie.Zapominamy jednak że mordercy, złodzieje czy prostytucja też byly są i będą.Rodzi się więc pytanie w odniesieniu do homoseksualizmu.Czy dlatego że jakaś patologia w systemie społecznym istniała już wcześniej, upoważnia ją ,tę grupe do szczególnych względów i praw.Nie mówie o mówie nienawiści do człowieka.W przekazanej Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii Instytut podkreśla znaczenie dla porządku prawnego w Polsce art. 18 konstytucji, zgodnie z którym „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Konsekwencją tego przepisu jest nie tylko zakaz wprowadzania „małżeństw jednopłciowych” czy poligamicznych, ale również zakaz instytucjonalizacji jakichkolwiek innych związków alternatywnych wobec małżeństwa, również tzw. „związków partnerskich”.
Czy w tej sytuacji protesty grupy LGBTQ o uznanie tej grupy jako uprzywiliowanej,ma jakiś sens.Rodzicami biologicznymi (genetycznymi, faktycznymi) dziecka są tylko ci, którzy poczęli dziecko, a więc od których pochodzi odpowiednio komórka jajowa i plemnik.W tym znaczeniu,jakakolwiek inna forma pojmowania rodziny jest nie na miejscu.Bycie rodzicem to rodzicielstwo,dziecko nie może odgrywać roli pupilka jak kotek czy piesek.

Category: Bez kategorii
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>