zoo
Blog za darmo

Papież

Rozpocznijmy od wyrażenia ,,papież” (łac. papa – ojciec). Otóż w pierwszych dwóch wiekach po Chrystusie chrześcijanie w ogóle nie posługiwali się tym określeniem. Jezus powiedział: ,,Wszyscy jesteście braćmi. Nikogo na ziemi nie nazywajcie [więc] ojcem swoim, albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie” (Mt 23.8-9).
Pierwszym biskupem Rzymu, który przyjął tytuł „papież” był Syrycjusz (384-399).Prawo to potwierdził i zastrzegł również papież Grzegorz VII (1073-1085).Grzegorz VII, kiedy w swym ,,Dictatus Papae” (1075) oświadczył:,,Zgodnie z Pismem św. Kościół rzymski nigdy nie błądził i nigdy nie pobłądzi. Papież, kanonicznie wybrany, niewątpliwie staje świętym” (J.W. Kowalski, ,,Chrześcijaństwo”).
Czy Apostołowie wybraliby tych” Papieży” na stanowisko Duchowego przywódcy chrześcijan?Jan XII, który zginął z ręki męża swojej kochanki, Bonifacy VIII, którego zbrodnie uwiecznił Dante w Boskiej komedii, Urban VI, który narzekał, że zbyt słabo słychać krzyki torturowanych, Aleksander VI, ojciec Cezara i Lukrecji Borgiów itd.Polityczne intrygi, niegodziwość, świątobliwość i głupota: od średniowiecznego fałszerstwa do krwawego kresu włoskiego renesansu.
Piotr a Opoka
Augustyn z Hippony (354-430) napisał:
,,Gdy byłem księdzem, napisałem książkę przeciw listowi Donatusa. W tej książce na pewnym miejscu powiedziałem, że Kościół zbudowany jest na Piotrze jako na opoce; takie tłumaczenie również wyśpiewuje wielu w pieśni błogosławionego Ambrożego, w odniesieniu do koguta: «Patrz, jak opoka topnieje, gdy po raz pierwszy kur zapieje». Później bardzo często rozmyślałem nad słowami Chrystusa: «Ty jesteś Piotrem, a na tej opoce zbuduję Kościół mój» i doszedłem do wniosku, że należy rozumieć, iż Kościół zbudowany ma być na tym, którego Piotr wyznał, mówiąc «Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego» (…) Piotrowi nie powiedziano «jesteś opoką»”, lecz «tyś jest Piotr».Chrystus był bowiem opoką, którą Szymon wyznał, tak jak cały kościół go wyznaje” (,,Retractions” por. ,,O nauce chrześcijańskiej. Sprostowania”).
Krótko mówiąc, dane historyczne i biblijne jednoznacznie obalają roszczenia biskupów rzymskich. Zaprzeczają, aby ap. Piotr był traktowany jako opoka (por. Mt 23.8-12; Ef 2.20). Jezus bowiem nigdy go tak nie nazwał! Pewne natomiast jest, że nazwał go szatanem, czyli przeciwnikiem (Mt 16.23), ponieważ sprzeciwiał się zamierzeniom Chrystusa. Później zaś trzykrotnie zaparł się Jezusa. Czy jest do pomyślenia, aby Chrystus nazwał opokę szatanem?Ewangelia wg św.
22 A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». 23 Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki».Mateusza 16:22-23
W innym z kolei miejscu Ap.Pawel dodał, że ,,fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3.11 por. Rz 9.33).

Category: Bez kategorii
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>