zoo
Blog za darmo

Archive for » Listopad, 2020 «

25 Grudnia

Czy można ustalić właściwą datę narodzin Chrystusa?
Wszystkie ważne wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa miały miejsce w czasie jakiegoś święta.Jeżeli śmierć Chrystusa nastąpiła w dniu święta Paschy, a Jego zmartwychwstanie miało miejsce w dniu Pierwocin, natomiast zesłanie Ducha Świętego nastąpiło w święto Piędziesiątnicy to czy nie jest logiczne, że Jego narodziny miały związek z jakimś świętem?Chrystus jak ustaliliśmy narodził się w końcu września lub początku października. Jaki wówczas był hebrajski miesiąc?
Oto przypis z Biblii Tysiąclecia do tekstu Nehemiasz 7,72:
„Siódmy – czyli Tiszri = wrzesień/październik”.Na przełomie września i października wypadał w hebrajskim kalendarzu siódmy miesiąc zwany Tiszri.
Jakie święta wypadały w siódmym miesiącu?W tym miesiącu wypadały aż trzy szczególne okresy. Mianowicie;
1 Tiszri wypadało święto Trąbienia,10 Tiszri wypadał Dzień Pojednania,15-22 Tiszri wypadało święto Namiotów (zobacz Kapłańska 23,23-44).
Czy nie jest logiczne zatem, że skoro ten miesiąc był tak „naszpikowany” świętami to Chrystus narodził się w któreś z tych świąt? Dobrze, ale w które?Apostoł św. Jan daje nam natchnioną odpowiedź, w które święto narodził się Jezus Chrystus. Oto szokujące wyznanie św. Jana:”A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (Jana 1,14).
Jako „zamieszkało” przetłumaczono tutaj greckie słowo „skenoo”, które oznacza:żyć lub mieszkać pod namiotami; rozbić namiot;(zobacz „Słownik Grecko-Polski Nowego testamentu” ks. Remigiusza Popowskiego wyd. Vocatio str 302 oraz nr.4638 Stronga).
Dlatego interlinearny przekład oddaje to w ten sposób: „I słowo ciałem stało się i rozbiło namiot wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełen łaski i prawdy” (wydwnictwo Vocatio).
A właśnie świętem podczas którego rozbijano namioty i przez siedem dni w nich mieszkano było Święto Namiotów wypadające od 15-22 Tiszri. Apostoł Jan wskazuje więc, że Jezus Chrystus narodził się właśnie w okresie tego święta. Że tak właśnie było, potwierdza zachowana u niektórych Ojców Kościoła świadomość tego.Na przykład u Grzegorza z Nazjanu (329-389) .
Z tego wynika że możemy jedynie określić przedział czasowy,ale napewno nie konkretną date urodzin Jezusa.
W Liście do Galatów czytamy: „Gdy zaś Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim bowiem przybyli pewni ludzie od Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy niegdyś byli poganami, a gdy oni przybyli, wycofał się i odłączył, bojąc się tych z obrzezania. A jego obłudne postępowanie podjęli też pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w to zakłamanie. Skoro więc zobaczyłem, że nie idą prostą drogą według prawdy Ewangelii, powiedziałem Kefasowi przy wszystkich: «Jeżeli ty, Żyd, żyjesz na sposób tych z pogan, a nie jak Żydzi, jak możesz zmuszać tych z pogan, żeby żyli po żydowsku?»” (2,11-14).
25 Grudnia spotkamy się z rodziną przy stole,nie musimy wycofywać sę jak Piotr „wycofał się i odłączył, bojąc się tych z obrzezania”.Świętujmy że jesteśmy razem,tak mało jest dni gdy rodzina zbiera śię na wspólne sporzywanie posiłku i spędzanie razem czasu.

Politycznie poprawna Biblia w Danii

Politycznie poprawna Biblia w Danii.Niebywały skandal w Danii. Wydano… ocenzurowaną Biblię!
Chrześcijanie i żydzi na całym świecie protestują przeciwko wydaniu przez Duńskie Towarzystwo Biblijne politycznie poprawnej Biblii. Na ile się tylko dało wymazano z niej słowo „Izrael”, zastępując sformułowaniem „my”. Poznikały też takie wyrażenia jak: grzech, łaska, miłosierdzie i przymierze. Wszystko po to, by – jak twierdzą pomysłodawcy nowego tłumaczenia – „lepiej trafić do zeświecczonych Duńczyków, którzy nie rozumieją już pewnych sformułowań”. Do tego głosu dołączyło wielu chrześcijan na całym świecie, przypominając, że zamiast dostosowywać Słowo Boże do naszych czasów bardziej trzeba ludzi edukować, także biblijnie, i ewangelizować, by stało się ono dla nich bliskie, zrozumiałe i życiodajne. Politycznie poprawne zafałszowania, robione m.in. pod wpływem rosnącej w siłę w Danii społeczności muzułmańskiej.(vaticannews).

Pytanie z maila@Tatuaż i pircing

Tatuaż i pircing .
Św. Paweł pyta: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście” (1 Kor 3, 16-17).Jasne jest zatem, że nakłuwanie na skórze znaków (jakiekolwiek) lub wbijanie kolczyków, gdzie się da, jest niszczeniem naszego ciała, które jest świątynią Boga; jest jej profanowaniem i oddawaniem komuś innemu w władanie.
Dziewiętnasty rozdział trzeciej księgi Prawa omawia kilka serii zakazów/przestróg przed praktykami pogańskimi. Praktyki te nawiązują do kultu i obrzędów Baala (por. 1 Krl 18, 28), później wiązały się również z praktykami szamańskimi i satanistycznymi.Gwiazdy show-biznesu, sportowcy, a nawet model popularnej lalki Barbie mają liczne i bardzo widoczne tatuaże.Współczesne badania archeologiczne ujawniły, że w starożytnym Egipcie znane były praktyki ozdabiania ciała za pomocą tatuaży. Dotyczyły one jednak wyłącznie kobiet.Umieszczały one symbole boga Bes na tych częściach ciała, które kojarzone były z płodnością (piersi, biodra, uda, brzuch).Natomiast w Kanaanie, oprócz tatuowania ciała przy użyciu różnych barwników, praktykowano jeszcze inne formy ingerencji w skórę; wypalanie znamion, nacinanie czy skalpowanie jej. Badania archeologiczne potwierdziły, że to, co Biblia mówi o Kananejczykach okaleczających swoje ciało w celach rytualnych (por. 1 Krl, 18, 28), jest prawdą.
Przypomne :Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?
Jeśli jest on tylko wyrazem buntu wobec rodziców, to może warto to przemyśleć (Ef 6, 1-3).1 Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. 2 * Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą – 3 aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi.
Co chcesz zakomunikować światu? Tatuaż ma dużą siłę oddziaływania. Jest mocnym kanałem przekazu, mówiącym, co jest ważne dla jego właściciela. Tatuaż jest niezmywalny, często towarzyszy do końca życia. Jak długo jesteś w stanie utożsamiać się z treściami umieszczonymi na swojej skórze? Coraz częściej mówi się o syndromie „tattoo regret” (żałowanie decyzji o zrobieniu tatuażu). U Rzymian tatuaże nanoszono skazańcom na twarz lub inną część ciała.

Ozdoba zawieszana w przekłutym płatku ucha lub nosie, nierzadko mająca kształt obręczy. Hebrajskie słowo nézem określa zarówno kolczyk do ucha, jak i do nosa (Wj 32:2; Prz 11:22). Niekiedy — choć nie zawsze — kontekst pozwala ustalić, o jaką ozdobę chodzi (por. Rdz 24:47 z 35:4; Eze 16:12). Kolczyki noszone w uszach i nosie często tylko nieznacznie się od siebie różniły. Hebrajskie słowo ʽagíl oznacza kolczyk okrągłego kształtu (Lb 31:50; Eze 16:12).W wielu starożytnych narodach kolczyki nosili wszyscy — mężczyźni, kobiety i dzieci. O tym, że w różnych krajach ozdabiali się nimi mężczyźni, świadczą egipskie wizerunki przedstawiające cudzoziemców. Jednakże w samym Egipcie najwyraźniej nie było takiego zwyczaju, nie wiadomo też, czy upowszechnił się w Izraelu. Kolczyki nosili Midianici; znalazły się one wśród izraelskich łupów wojennych (Lb 31:1, 2, 50). Kiedy na pustkowiu Aaron zbierał złoto na posąg cielca, polecił Izraelitom: „Pozdejmujcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów oraz waszych córek, i przynieście je do mnie” (Wj 32:1-4).Egipcjanki często nosiły złote kolczyki w kształcie obręczy o średnicy 4—5 cm lub większe, składające się nawet z sześciu połączonych ze sobą kół. Wśród srebrnych kolczyków znalezionych w Tebach niektóre miały postać zwykłych sztyfcików.
W Przysłów 11:22 kobietę piękną z wyglądu, lecz odrzucającą rozsądek przyrównano do „złotego kolczyka do nosa tkwiącego w ryju świni”.

Piosenka chrześcijańska

Pytanie z maila

Pytanie z maila& Jakie stanowisko ma Kościół Domowy w sprawie adopcji dzieci przez LGBT i osobach LGBT?
Odpowiedż : Zazwyczaj słyszymy od księży lub pastorów że jest to delikatny i trudny temat.Jednak gdybyśmy te same pytanie zadali Apostołowi Pawłowi odpowiedż bylaby jednoznaczna i stanowcza,nie dbałby o ustawę tzw.” mowa nienawiści”. – Nie łudźcie się…ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ….nie odziedziczą królestwa Bożego.
Wprowadzanie dzieci do związków homoseksualnych na drodze adopcji jest równoznaczne z przemocą wobec tych dzieci, w tym sensie, że wykorzystywany jest ich stan bezbronności wobec wprowadzania do środowisk LGBTQ. kard. J. Ratzinger
Dziecko nie może stać się obiektem żądań LGBTQ, ani środkiem do realizowania ich pragnień,dziecko nie może być traktowane jak pupilek jakim jest piesek czy kotek.Zdobycze nauki jak in vitro miało wspomóc małżeństwo,rozumiejąc jako związek męszczyzny i kobiety.
Bywa też tak, że pracownicy społeczni zajmujący się adopcjami są sami nieproporcjonalnie homoseksualni lub współczują parom jednej płci i dlatego też często przekazują dzieci do adopcji takim parom.Pary tej samej płci nie będą w stanie przyznać się w duchu do krzywdy, którą wyrządziły kochanym dzieciom. Obwinią więc „społeczeństwo” albo „homofobię” za problemy, wobec których się znajdą. Aktywistka gejowska i pisarka rosyjska Pani Masha Gessen posiadająca również obywatelstwo amerykańskie, podczas dyskusji w Sydney powiedziała:„Nie chodzi o prawo homoseksualistów do zawarcia małżeństwa, ale o to, że instytucja małżeństwa powinna przestać istnieć.
„Badania naukowe nie wskazują, że ktokolwiek „urodził się gejem”.Czyli, jak na razie, nie znaleziono genu odpowiedzialnego za powstawanie tychże skłonności, więc nie są one wrodzone.Tak samo jak bycie mordecą,złodziejem czy pedofilem itd.
Relacja seksualna ze starszą osobą nie musi być szkodliwa dla młodej osoby – pisali kanadyjscy pedofile i homoseksualiści.W grudniu 2005 roku kanadyjski Sąd Najwyższy zalegalizował działalność klubów, które oferują w swoich „usługach” seks grupowy. Dzięki aktywności homoseksualnego lobby do takich miejsc mogły legalnie uczęszczać już 14 letnie dzieci.Jednak dziecko z adopcji przez pare LGBT będzie tam noszone już od najmłodszych lat.Walka tych organizacji to nie tylko walka z instytucją małżeństwa ale rówmież z wartościami chrześcijańskimi.
Kuratorium w Ontario instruuje nauczycieli, jak mają postępować, aby przezwyciężyć sprzeciw rodziców, nie zgadzających się na udział swoich dzieci w obowiązkowych zajęciach szkolnych o homoseksualizmie. W niektórych kanadyjskich stanach sami rodzice nie mogą uczyć o grzeszności homoseksualizmu. „Education Act” wydany w stanie Alberta zabrania nauczania, że pederastia jest czynem grzesznym i nagannym moralnie.
Zmiany ustawy o tzw. mowie nienawiści, według której karana będzie dyskryminacja ze względu na orientację seksualną,chce zamknąć usta chrześcijanom,aż Bibliia stanie się księgą zakazaną do czytania publicznego i nauczania.

Ewangelia

Gnostycyzm a Ewangelia
Część 1-pierwsza
Gnostycyzm (z stgr. γνωστικός gnostikos „dotyczący wiedzy, służący poznaniu wiedzy istnienia wszechrzeczy”) – doktryny i ruchy religijne powstające od I w.p.n.e do II w. na wschodzie cesarstwa rzymskiego, gł. w Syrii i Egipcie.
My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, tylko nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej.I Kor (2, 6 – 8).A w innym Liście 6 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść4 do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!List do Galatów 1:6
Za początek powstania ruchów, a nawet kościołów gnostyckich można umownie przyjąć ok. 70 rok n.e., a za ojca gnostycyzmu – Szymona Maga, utożsamianego przez tradycję z Szymonem z Nowego Testamentu, z Dziejów Apostolskich. Sam termin gnosa„gnostycyzm” wywodzi się od greckiego słowa gnosis, co oznacza „wiedzę”. Gnostycy twierdzili, że posiedli tajną wiedzę o Bogu, ludzkości i reszcie uniwersum, o której to wiedzy reszta ludzkości nie miała pojęcia.Odrzucali oni Jezusa jako Boga jak również sprzeciwiali się istnieniu duszy.
Innej jednak Ewangelii nie ma: Jak mamy to rozumieć.Żeby odpowiedzieć na to pytanie,musimy wiedzieć co to jest Ewangelia.Ewangelia (z gr. εὐαγγέλιον, euangelion, dosł. dobra nowina) – w pierwotnym chrześcijaństwie termin ten oznaczał przepowiadanie zbawczego wydarzenia nadejścia Królestwa Bożego.Termin ten stosował już prorok Izajasz w swej Księdze, rozdz. 40,9 oraz 61,1. Ta „zwiastowana po górach” dobra nowina była, w rozumieniu proroka, skierowana do wszystkich narodów (Iz 52,10, por. Ps 96,2: εὐαγγελίζεσθε… τὸ σωτήριον αὐτοῦ, głoście… Jego zbawienie.
10 Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów;i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.
Jezus przyszedł, żeby złożyć siebie w ofierze za wszystkich ludzi, tak żebyśmy mogli uciec od naszego zepsucia i ponownie połączyć się z Bogiem.Ewangelia to nie praktyki religijne,czeste chodzenie do kościoła,dawanie jamłóżny czy też odmawianie modlitw.Dobra Nowina to głoszenie o zbawieniu.«Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.» Efezjan 2,8-9.
Możemy to zobaczyć w przypadku złoczyńcy, który umarł z Jezusem na krzyżu. Zwrócił się on do Jezusa, a Jezus go przyjął i powiedział: „ Dziś będziesz ze mną w raju.” Łukasz 23,43. Jego grzechy zostały przebaczone i mógł wejść z Jezusem do Raju. Otrzymał przebaczenie grzechów z łaski, chociaż nie miał żadnych uczynków, z których mógłby się chlubić,jak również na przykładzie kobiety cierpiącej na krwotok…28 Mówiła bowiem: «Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa». 29 Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. 30 A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: «Kto się dotknął mojego płaszcza?» 31 Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął». 32 On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. 33 Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. 34 On zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!.
Zaznaczmy. Ewangelia to,nie praktyki religijne choć mogą być dobre a wiara i przyjęcie ofiary Jezusa,która jest jedyną i niepowtarzalną.Co więcej jednorazową.