Opony
Blog za darmo

Ewangelia

Gnostycyzm a Ewangelia
Część 1-pierwsza
Gnostycyzm (z stgr. γνωστικός gnostikos „dotyczący wiedzy, służący poznaniu wiedzy istnienia wszechrzeczy”) – doktryny i ruchy religijne powstające od I w.p.n.e do II w. na wschodzie cesarstwa rzymskiego, gł. w Syrii i Egipcie.
My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, tylko nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej.I Kor (2, 6 – 8).A w innym Liście 6 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść4 do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!List do Galatów 1:6
Za początek powstania ruchów, a nawet kościołów gnostyckich można umownie przyjąć ok. 70 rok n.e., a za ojca gnostycyzmu – Szymona Maga, utożsamianego przez tradycję z Szymonem z Nowego Testamentu, z Dziejów Apostolskich. Sam termin gnosa„gnostycyzm” wywodzi się od greckiego słowa gnosis, co oznacza „wiedzę”. Gnostycy twierdzili, że posiedli tajną wiedzę o Bogu, ludzkości i reszcie uniwersum, o której to wiedzy reszta ludzkości nie miała pojęcia.Odrzucali oni Jezusa jako Boga jak również sprzeciwiali się istnieniu duszy.
Innej jednak Ewangelii nie ma: Jak mamy to rozumieć.Żeby odpowiedzieć na to pytanie,musimy wiedzieć co to jest Ewangelia.Ewangelia (z gr. εὐαγγέλιον, euangelion, dosł. dobra nowina) – w pierwotnym chrześcijaństwie termin ten oznaczał przepowiadanie zbawczego wydarzenia nadejścia Królestwa Bożego.Termin ten stosował już prorok Izajasz w swej Księdze, rozdz. 40,9 oraz 61,1. Ta „zwiastowana po górach” dobra nowina była, w rozumieniu proroka, skierowana do wszystkich narodów (Iz 52,10, por. Ps 96,2: εὐαγγελίζεσθε… τὸ σωτήριον αὐτοῦ, głoście… Jego zbawienie.
10 Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów;i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.
Jezus przyszedł, żeby złożyć siebie w ofierze za wszystkich ludzi, tak żebyśmy mogli uciec od naszego zepsucia i ponownie połączyć się z Bogiem.Ewangelia to nie praktyki religijne,czeste chodzenie do kościoła,dawanie jamłóżny czy też odmawianie modlitw.Dobra Nowina to głoszenie o zbawieniu.«Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.» Efezjan 2,8-9.
Możemy to zobaczyć w przypadku złoczyńcy, który umarł z Jezusem na krzyżu. Zwrócił się on do Jezusa, a Jezus go przyjął i powiedział: „ Dziś będziesz ze mną w raju.” Łukasz 23,43. Jego grzechy zostały przebaczone i mógł wejść z Jezusem do Raju. Otrzymał przebaczenie grzechów z łaski, chociaż nie miał żadnych uczynków, z których mógłby się chlubić,jak również na przykładzie kobiety cierpiącej na krwotok…28 Mówiła bowiem: «Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa». 29 Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. 30 A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: «Kto się dotknął mojego płaszcza?» 31 Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął». 32 On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. 33 Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. 34 On zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!.
Zaznaczmy. Ewangelia to,nie praktyki religijne choć mogą być dobre a wiara i przyjęcie ofiary Jezusa,która jest jedyną i niepowtarzalną.Co więcej jednorazową.

Category: Bez kategorii
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>