Sex Shop
Blog za darmo

Pytanie z maila

Pytanie z maila& Jakie stanowisko ma Kościół Domowy w sprawie adopcji dzieci przez LGBT i osobach LGBT?
Odpowiedż : Zazwyczaj słyszymy od księży lub pastorów że jest to delikatny i trudny temat.Jednak gdybyśmy te same pytanie zadali Apostołowi Pawłowi odpowiedż bylaby jednoznaczna i stanowcza,nie dbałby o ustawę tzw.” mowa nienawiści”. – Nie łudźcie się…ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ….nie odziedziczą królestwa Bożego.
Wprowadzanie dzieci do związków homoseksualnych na drodze adopcji jest równoznaczne z przemocą wobec tych dzieci, w tym sensie, że wykorzystywany jest ich stan bezbronności wobec wprowadzania do środowisk LGBTQ. kard. J. Ratzinger
Dziecko nie może stać się obiektem żądań LGBTQ, ani środkiem do realizowania ich pragnień,dziecko nie może być traktowane jak pupilek jakim jest piesek czy kotek.Zdobycze nauki jak in vitro miało wspomóc małżeństwo,rozumiejąc jako związek męszczyzny i kobiety.
Bywa też tak, że pracownicy społeczni zajmujący się adopcjami są sami nieproporcjonalnie homoseksualni lub współczują parom jednej płci i dlatego też często przekazują dzieci do adopcji takim parom.Pary tej samej płci nie będą w stanie przyznać się w duchu do krzywdy, którą wyrządziły kochanym dzieciom. Obwinią więc „społeczeństwo” albo „homofobię” za problemy, wobec których się znajdą. Aktywistka gejowska i pisarka rosyjska Pani Masha Gessen posiadająca również obywatelstwo amerykańskie, podczas dyskusji w Sydney powiedziała:„Nie chodzi o prawo homoseksualistów do zawarcia małżeństwa, ale o to, że instytucja małżeństwa powinna przestać istnieć.
„Badania naukowe nie wskazują, że ktokolwiek „urodził się gejem”.Czyli, jak na razie, nie znaleziono genu odpowiedzialnego za powstawanie tychże skłonności, więc nie są one wrodzone.Tak samo jak bycie mordecą,złodziejem czy pedofilem itd.
Relacja seksualna ze starszą osobą nie musi być szkodliwa dla młodej osoby – pisali kanadyjscy pedofile i homoseksualiści.W grudniu 2005 roku kanadyjski Sąd Najwyższy zalegalizował działalność klubów, które oferują w swoich „usługach” seks grupowy. Dzięki aktywności homoseksualnego lobby do takich miejsc mogły legalnie uczęszczać już 14 letnie dzieci.Jednak dziecko z adopcji przez pare LGBT będzie tam noszone już od najmłodszych lat.Walka tych organizacji to nie tylko walka z instytucją małżeństwa ale rówmież z wartościami chrześcijańskimi.
Kuratorium w Ontario instruuje nauczycieli, jak mają postępować, aby przezwyciężyć sprzeciw rodziców, nie zgadzających się na udział swoich dzieci w obowiązkowych zajęciach szkolnych o homoseksualizmie. W niektórych kanadyjskich stanach sami rodzice nie mogą uczyć o grzeszności homoseksualizmu. „Education Act” wydany w stanie Alberta zabrania nauczania, że pederastia jest czynem grzesznym i nagannym moralnie.
Zmiany ustawy o tzw. mowie nienawiści, według której karana będzie dyskryminacja ze względu na orientację seksualną,chce zamknąć usta chrześcijanom,aż Bibliia stanie się księgą zakazaną do czytania publicznego i nauczania.

Category: Bez kategorii
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>