Parcel ABC
Blog za darmo

Pytanie z maila@Tatuaż i pircing

Tatuaż i pircing .
Św. Paweł pyta: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście” (1 Kor 3, 16-17).Jasne jest zatem, że nakłuwanie na skórze znaków (jakiekolwiek) lub wbijanie kolczyków, gdzie się da, jest niszczeniem naszego ciała, które jest świątynią Boga; jest jej profanowaniem i oddawaniem komuś innemu w władanie.
Dziewiętnasty rozdział trzeciej księgi Prawa omawia kilka serii zakazów/przestróg przed praktykami pogańskimi. Praktyki te nawiązują do kultu i obrzędów Baala (por. 1 Krl 18, 28), później wiązały się również z praktykami szamańskimi i satanistycznymi.Gwiazdy show-biznesu, sportowcy, a nawet model popularnej lalki Barbie mają liczne i bardzo widoczne tatuaże.Współczesne badania archeologiczne ujawniły, że w starożytnym Egipcie znane były praktyki ozdabiania ciała za pomocą tatuaży. Dotyczyły one jednak wyłącznie kobiet.Umieszczały one symbole boga Bes na tych częściach ciała, które kojarzone były z płodnością (piersi, biodra, uda, brzuch).Natomiast w Kanaanie, oprócz tatuowania ciała przy użyciu różnych barwników, praktykowano jeszcze inne formy ingerencji w skórę; wypalanie znamion, nacinanie czy skalpowanie jej. Badania archeologiczne potwierdziły, że to, co Biblia mówi o Kananejczykach okaleczających swoje ciało w celach rytualnych (por. 1 Krl, 18, 28), jest prawdą.
Przypomne :Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?
Jeśli jest on tylko wyrazem buntu wobec rodziców, to może warto to przemyśleć (Ef 6, 1-3).1 Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. 2 * Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą – 3 aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi.
Co chcesz zakomunikować światu? Tatuaż ma dużą siłę oddziaływania. Jest mocnym kanałem przekazu, mówiącym, co jest ważne dla jego właściciela. Tatuaż jest niezmywalny, często towarzyszy do końca życia. Jak długo jesteś w stanie utożsamiać się z treściami umieszczonymi na swojej skórze? Coraz częściej mówi się o syndromie „tattoo regret” (żałowanie decyzji o zrobieniu tatuażu). U Rzymian tatuaże nanoszono skazańcom na twarz lub inną część ciała.

Ozdoba zawieszana w przekłutym płatku ucha lub nosie, nierzadko mająca kształt obręczy. Hebrajskie słowo nézem określa zarówno kolczyk do ucha, jak i do nosa (Wj 32:2; Prz 11:22). Niekiedy — choć nie zawsze — kontekst pozwala ustalić, o jaką ozdobę chodzi (por. Rdz 24:47 z 35:4; Eze 16:12). Kolczyki noszone w uszach i nosie często tylko nieznacznie się od siebie różniły. Hebrajskie słowo ʽagíl oznacza kolczyk okrągłego kształtu (Lb 31:50; Eze 16:12).W wielu starożytnych narodach kolczyki nosili wszyscy — mężczyźni, kobiety i dzieci. O tym, że w różnych krajach ozdabiali się nimi mężczyźni, świadczą egipskie wizerunki przedstawiające cudzoziemców. Jednakże w samym Egipcie najwyraźniej nie było takiego zwyczaju, nie wiadomo też, czy upowszechnił się w Izraelu. Kolczyki nosili Midianici; znalazły się one wśród izraelskich łupów wojennych (Lb 31:1, 2, 50). Kiedy na pustkowiu Aaron zbierał złoto na posąg cielca, polecił Izraelitom: „Pozdejmujcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów oraz waszych córek, i przynieście je do mnie” (Wj 32:1-4).Egipcjanki często nosiły złote kolczyki w kształcie obręczy o średnicy 4—5 cm lub większe, składające się nawet z sześciu połączonych ze sobą kół. Wśród srebrnych kolczyków znalezionych w Tebach niektóre miały postać zwykłych sztyfcików.
W Przysłów 11:22 kobietę piękną z wyglądu, lecz odrzucającą rozsądek przyrównano do „złotego kolczyka do nosa tkwiącego w ryju świni”.

Category: Bez kategorii
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>