Sex Shop
Blog za darmo

Flaga

„Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego”.Benedykt XVI.
No i cóż.
Wczasie pandemi corona wirus(covid),mamy do czynienia z różnymi opiniami na temat szkodliwości owego wirusa na ludzki organizm, mniej lub bardziej naukowymi.
Jednak dla chrześcijan kwestia aborcji,homoseksualizmu czy eutanazji nie podlega opini naukowej czy też ulicy.Tak jak w czasach Lota tłum domagał się, jak możemy przeczytać >>……mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom.Krzycząc, wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!» .Dlatego dżiwne są wypowiedżi niektórych kapłanów krk jak i pastorów integrujących się z postulatami protestujących kobiet.Postawmy sobie pytanie,czy pod presją ulicy możemy zmienić słowo Boże?A może jest Ono już nieaktualne.A może w myśl przywódców duchowych, podlega nowej interpretacji,dostosowanej do dzisiejszych wymagań grup społecznych.Jednak ,miłość Boga nigdy nie dotyczyła miłości do zła i dążeniem do niego.
Czy mamy być chorągiewką dzisiejszych czasów(ateistycznych i ulicy),czy też sztandarem wiary w Boga i wartości chrześcijańskich.
Na całym świecie niszczone są one w imie postępu cywilizacji i rozumu ludzkiego, opartego na doktrynach humanizmu.Które głoszą róbmy co chceta,Boga nie ma.Na takich sloganach opierała się rewolucja francuska,co doprowadziło do rozpadu chrześcijańskiej europy.
Dzisiaj jako chrześcijanie nie musimy wychodzić na ulice,by manifestować naszą wiare w Boga i nasz światopogląd.Jezus powiedział( 32 Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.)

Category: Bez kategorii
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>