Sex Shop
Blog za darmo

Archive for » Grudzień, 2020 «

I nie wódź nas na pokuszenie ale zbaw od złego.

Możemy odnieść wrażenie, że to Bóg kusi człowieka by ten uległ zesłanej przez Pana pokusie. Interpretacja taka jest zdecydowanie błędna, ponieważ byłaby ona sprzeczna z całym Pismem Świętem. Nie po to Jezus zszedł na ziemię, cierpiał i za nas umarł by wodzić ludzi tylko po to by polegli. Każdy kto przeczytał Pismo Święte zdaje sobie sprawę, że tekst ten mógł zostać przetłumaczony w lepszy sposób i z pewnością nie może być mowy o pokusie zsyłanej przez Pana.
Ewangelii Mateusza rozdziale 6 oraz Ewangelii Łukasza rozdziale 11.Czytamy :”i nie dopuść abyśmy ulegli pokusie” .Osoba nie wierząca w Boga z pewnością ulega pokusom, często nie zastanawiając się nawet nad tym, że idąc tą drogą zatraca się coraz bardziej aż w końcu może dojść do takiej nieprawości, że jego życie zacznie przypominać tzw. rynsztok a nie w miarę normalne życie ludzkie.Zatwardzenie serca przez Boga to nie jest tak jak się wielu wydaje, sprawienie, że człowiek w danym momencie w jakimś stopniu traci kontrolę nad swoim sercem i umysłem bo Bóg powoduje u niego złe myśli. Jak kochający Pan mógłby coś takiego zrobić ? To nie miałoby sensu, gdyż Pan kocha każdego z nas i pragnie naszego zbawienia. Zatwardzenie serca następuje wtedy, gdy dana osoba jawnie przeciwstawia się Panu. Bóg niejako na żądanie tej osoby, odstępuje od niego i zostawia go na siły ciemności czyli Szatana.
Dzisiejszy świat za całe otaczające nas zło najchętniej obwiniał by Boga, bo Pan mógłby przecież sprawić, że zło zniknie momentalnie.W modlitwie Jezusa do Ojca, nie może więc być mowy o kuszeniu przez Stworzyciela, ale o ochronę przed uleganiu pokusom zsyłanym przez Jego przeciwnika czyli Szatana
Innymi słowy, jeżeli modlimy się słowami/ I nie wódź nas na pokuszenie/ ,nie modlimy się do Boga Stworzyciela.