Opony
Blog za darmo

Archive for » Styczeń, 2021 «

Co to znaczy „ewangelizować”?


„W czasach reklamy nauczyliśmy się nie ufać ludziom, którzy obiecują nam coś dobrego. W takim kontekście pojawiające się w Nowym Testamencie słowo „Ewangelizować” może budzić lęk. Jesteśmy skrępowani zachęcając do swojej wiary kogoś innego, tak jakby chodziło o jakiś produkt na sprzedaż. Mamy już tak wysublimowane pojęcie szacunku dla drugiego człowieka, że nie chcielibyśmy nikomu narzucać swoich idei ani przekonywać kogokolwiek. Zwłaszcza wtedy, kiedy chodzi o sprawę tak intymną, jak zaufanie do Boga.”
https://www.taize.fr/pl
Na stronach internetowych możemy natrafić na różne definicje czym jest ewangelizacja.Ogólnie ewngelia oznacza (dobra nowina).Termin ten stosował już prorok Izajasz w swej Księdze, rozdz. 40,9 oraz 61,1. Ta „zwiastowana po górach” dobra nowina była, w rozumieniu proroka, skierowana do wszystkich narodów (Iz 52,10, por. Ps 96,2: εὐαγγελίζεσθε… τὸ σωτήριον αὐτοῦ, głoście… Jego zbawienie.
Czyli ten, kto„ewangelizuje”głosi dobrą nowine, to w istocie ktoś „dobrze poinformowany”.Jezus powiedział ..ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami6 w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».Dzieje Apostolskie

Dla chrześcijan zwiastowanie Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu nie polegała na przekazywaniu jakiejś doktryny, którą trzeba opanować, ani jakiejś mądrości do rozważenia.Jezus Chrystus każdemu człowiekowi przywrócił jego wartość i godność.Umożliwił wydobycie się z niewoli grzechu zrzucić balast i stać się nowym człowiekiem.Jak pisze Apostoł Paweł w Liście do Efezjan ,,Jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie.4:22Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze,,,

7 Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego3, gdyż Jemu zależy na was. 8 Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. 9 Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. 10 A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. 11 Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.1 List św. Piotra