Oikos ekklesias

Co znaczy być chrześcijaninem?
Tt 2,11-14
2,11 Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom 12 i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, 13 oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa*, 14 który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
Jedność w rozumieniu nauki apostolskiej.
„W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.” (J 14,23)
„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.” (Dz 2,42)
Nauka apostołów to właściwe zrozumienie całego przyniesionego przez Jezusa objawienia i wynikających z niego konsekwencji.
W wielu denominacjach „protestancko – chrześcijańskich” propagowany jest tak zwany pluralizm,w których zacierana jest granica życia w grzechu.Słyszeliście taki slogan „Bóg kocha Cię takiego, jakim jesteś”.
Zastanów się,kto komu ma służyć? Czy Bóg mi, czy ja Bogu?Najgłębszym przejawem Bożej miłości do nas jest to, że przez Jezusa wskazał nam drogę powrotu do siebie. Bóg chce, aby łączyła nas z Nim żywa i nierozerwalna więź, która nie przerwie się z chwilą naszej śmierci. Bóg, pomimo tego, że przywykliśmy do życia według naszych własnych pragnień, woła: nawróćcie się!
W Dziejach Apostolskich możemy znaleźć przykłady sytuacji, w których apostołowie ustanawiali starszych:Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.” (Dz 14,21-23).Starsi (po grecku presbyteros, dosł. „starzec, osoba starsza wiekiem”) to chrześcijanie, którzy ze względu na ich dojrzałość w wierze i posłuszeństwo cieszyli się szacunkiem wspólnot i troszczyli się o nie. W Nowym Testamencie są oni także nazywani biskupami (gr. episkopos, dosł. „doglądający”) oraz pasterzami (gr. poimen).
W świetle tych słów,osoba transseksualna,lesbijka czy gey może przewodzić zgromadzeniu chrześcijan?A takie rzeczy stają się powszechne w kręgach nazywających siebie jako chrześcijanie,którymi tak naprawdę nie są.
Chrześcijanie mają unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła.
Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego.Jemu to chwała na wieki wieków! Amen.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.