Skąd mogę wiedzieć który Bóg jest tym prawdziwym?

Ja będę ci twoim Bogiem, Ja, który wywiodłem cię z ziemi Micrajim, z domu niewoli.
Nie mogę dostarczyć argumentu, który przekonałby każdego człowieka. Ale co z tego?Jednak najpierw zwróć uwagę na pewną prawidłowość. Jeśli ktoś neguje samą możliwość istnienia Boga, najpewniej z góry odrzuci wszelkie wskazujące na to przesłanki, tłumacząc je sobie w inny sposób.
Mówi głupi w swoim sercu:«Nie ma Boga».PSALM 53,2
Jeśli chodzi o możliwość istnienia Boga, Biblia mówi, że są osoby, które zapoznały się z wystarczającą ilością faktów, ale postanowiły stłumić lub odrzucić prawdę o Bogu.
Alternatywą dla istnienia Boga jest pogląd, że wszystko, co widzimy wokół nas, powstało w wyniku splotu czynników naturalnych i przypadku. Gdy ktoś rzuca kostką, istnieje pewne prawdopodobieństwo, że wypadnie para szóstek. Jednak czymś zupełnie innym jest szansa pojawienia się oczek na czystej kostce.https://www.kazdystudent.pl/a/istnienieboga.html
Tak naprawdę ludzie, którzy wierzą w Boga nie potrzebują dowodów, ale to nie znaczy z kolei, że nasza wiara jest irracjonalna, bądź sprzeczna z tym, co podpowiada rozum.Rino Cammilleri w książce „Czy Bóg jest katolikiem?” napisał: „Nie sądzę, aby Bóg stworzył ludzi, a potem bawił się z nami w chowanego, nie dając nam żadnych szans na powodzenie w tej zabawie”.
(Mdr 13, 1-2). „Niewidzialne Jego rzeczy, nawet wiekuista moc Jego i bóstwo, od stworzenia świata przez działa Jego dla umysłu widzialnymi się stały.
Jeżeli przyjrzymy się innym wyznaniom to nie znajdziemy w nich Boga.I tak:
Wyznawcy hinduizmu uznają wiele bogów i bogiń.
Buddyści twierdzą, że nie ma żadnego boga.
Wyznawcy New Age głoszą, że każdy człowiek jest Bogiem.
Ateizm wiara w nie istnienie Boga.
Jak widzimy nie mamy dużego wyboru,możemy przyłączyć się do jednej z wielu dróg zaspokając swoje potrzeby i pójść szeroką drogą albo wąską i zostać Dzieckiem Bożym.
Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli.Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.
Dziękuję Bogu, któremu służę.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.