Sex Shop
Blog za darmo

Ewolucja

Biblia mówi nam, „Mówi głupi w swoim sercu:«Nie ma Boga» ( Psalm 14: 1; 53: 1). Biblia mówi również, że ci, którzy nie uznają, iż Bóg jest Stwórcą, nie będą mieli żadnej wymówki: „Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy” ( List św. Pawła do Rzymian 1:20). Według Biblii ktoś, kto zaprzecza, że Bóg istnieje, jest głupcem. Dlaczego zatem, jest tak dużo ludzi, również niekiedy wśród chrześcijan, skłonnych uznać, że ewolucjoniści właściwie interpretują naukowe dane? Według Biblii oni wszyscy są głupcami! Głupota nie sugeruje braku inteligencji. Ewolucjoniści w większości są błyskotliwymi intelektualistami. Głupota oznacza, że ktoś jest niezdolny do tego, by właściwie użyć swojej wiedzy. Księga Przysłów 1: 7 mówi: „ Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność.
Nauczanie teorii ewolucji, od czasu ukazania się w 1859 roku głównego dzieła „O powstawaniu gatunków drogą naturalnej selekcji”, bez wątpienia podważyło wiarę milionów ludzi. Przez ponad półtora wieku badania prowadzone przez naukowców, począwszy od Malthusa do Mendla, postępowały w kierunku popierania tej teorii, mnożąc niezliczone argumenty, które otwarcie przeciwstawiały się naukom Biblii na temat stworzenia.Dając w ten sposób podłoże do „naukowego ateizmowi”.Przede wszystkim należy stwierdzić, że teoria ewolucji jest zbudowana na najbardziej nieprawdopodobnych domysłach, które udowadniają jej wątpliwą wartość.
Ewolucja nie daje nam odpowiezi na te i inne pytania,pozostawia nam jedynie krótką maksyme.
„utor vestri vita,” – Ciesz się życiem.
Powszechnie stanowiska kreacjonistów uznawane są za „sekciarskie” i nienaukowe.Zdaniem Bella, przykładem tego ma być nazywanie kreacjonizmu pseudonauką, kreacjonistów fundamentalistami, nieukami, fanatykami, a także kłamcami, których celem jest indoktrynacja. Znany ewolucjonista Richard Dawkins nazwał kreacjonistów „bandą stukniętych ignorantów.
Jeżeli w szkołach młodzież na całym świecie jest uczona tylko o ewolucji,czy nie jest to właśnie indoktrynacją?
Wmawia się, że kreacjonizm jest próbą zawrócenia lub przynajmniej zatrzymania nieuchronnego rozwoju nauki,nic bardziej mylnego.Kreacjoniści bardzo żywo są zainteresowani osiągnięciami z różnych dziedzin nuki.
Rodzi się pytanie o moralność, i czy życie ludzkie jest bezcelowe i jałowe?
Dokąd zmierzamy? Kryzys finansowy, szerząca się korupcja, zamachy, epidemie, katastrofy, globalne ocieplenie, niepewność jutra.Na ulicach przemoc oraz lekceważenie ludzkiej godności, a nawet ludzkiego życia.
Zagubieni ludzie, jeżeli nie spotkają się z Bogiem i Jego wielką księgą, nie mogą uwierzyć w możliwość naprawy swojego życia.Napewno słyszeliście że:Życie to choroba, na którą jest tylko jedno lekarstwo — śmierć. Człowiek jest jedynie nic nieznaczącym pyłem. A ludzkość? Jej jedynym celem jest stanie się nawozem dla pól.Ewolucja to nauka o śmierci a nie o życiu,jest to nauka niedająca człowiekowi jakielkolwiek nadzieji na przyszłość.
Dlatego też Jezus zostawił nam list.
Za Ciebie umarłem na krzyżu, więc w Imię moje możesz wszystko. Uwierz we mnie, a wtedy uwierzysz w siebie i dokonasz wielkich rzeczy, bo do tego zostałeś powołany. Ja żyje w Tobie! Niezależnie od tego co się stanie Nie poddawaj się! Wierzę w Ciebie!
Po wynalezieniu i udoskonaleniu mikroskopu przez Antoniego van Leeuwenhoeka, który udoskonalił konstrukcję mikroskopu, a następnie rozwinął produkcję tych urządzeń w XVII wieku.Ludzie mogli zobaczyć dotąd niewidzialny świat,świat bakterii,wirusów i mikrobów.Wyobrażmy sobie naszą rozmowę przed tym wynalzkiem,gdybym czytał wam referat pewnego naukowca mówiącego o niewidzialnym świecie mikroustrojów.Ile to razy padałyby stwierdzenia:jesteś ignorantem albo że należe do jakiejś pseudo-naukowej sekty,napewno zostałbym też ośmieszony.Jedyne co miałbym na obronę mojemu zaufaniu w prawdziwość,to kartki ze słowem nieznanego naukowca.
To,że ktoś powie nie ma Boga albo Bóg nie istnieje,wcale nie oznacza że jest to prawda.Bardziej jest to „prawda” życzeniowa,chciałbym żeby Boga nie było.Dlaczego?Biblia, zawsze wywoływała wiele emocji,stwarzała wiele problemów.Krytycy podważali jej wiarygodność, kwestionowali istnienie osób i narodów w niej wymienionych.
Młodzież często zadaje pytanie: „A skąd możemy wiedzieć, że Pisma Świętego ktoś sobie nie wymyślił?” Tak,Bóg użył ludzkich autorów do spisania nam Jego przesłania, dlatego to On jest jedynym Autorem wszystkich Ksiąg tak Starego, jak i Nowego Testamentu.
Przypuszczalnie w 470 roku p.n.e. w Atenach,urodził sie Sokrates grecki filozof starożytny.Znany ze zdania (scio me nihil scire lub scio me nescire)„Wiem, że nic nie wiem”.Sam Sokrates nie pozostawił własnych pism,skąd więc mamy pewność o jego nauce jak i o jego istnieniu?Nie mamy żadnej pewności.Co nie przeszkadza uważać go za wielkiego myśliciela i filozofa.
Moralność.
„Pierwsza konkluzja po rozważeniu przykładu jest dość oczywista. Nie możemy oczekiwać, że w trudnej sytuacji z moralnym dylematem znajdziemy rozwiązanie poza nami samymi. Nie możemy liczyć na stare święte księgi, rozmowy z ekspertami lub na jasna rade boga. Tu przychodzi na myśl powiedzenie japońskiego Zen. Jedyna mądrość jaką znajdziesz na wysokiej górze, to mądrość jaką sam tam przyniesiesz”.”(Racjonalista)
Jak wyglądała ludzka moralność i mądrość na przestrzeni tysięcy lat bez ingerencji Boga?
Oddawano cześć przedmiotom wyobrażającym bóstwa.Dla ich ułaskawienia mordowano dzieci,morderstwa były bowiem codziennością.Oprucz tego,okradano siebie nawzjajem,okłamywano a nawet byli tak zdegenerowani że spożywali mięso wycięte z żywego zwierzęcia.Nie posiadali też sądownictwa które mogłoby wymierzać choć minimalną sprawiedliwość.Tak właśnie działo się aż do czasów Noego.(Siedem Praw Noego).
Dalej cyztamy:W trudnych sytuacjach sami musimy rozpatrzyć możliwe decyzje i wybrać taką, jaka może być racjonalnie uzasadniona okolicznościami i konsekwencjami decyzji posługując się naszymi standardami etyki i moralności. Odpowiedzialność za decyzje jest nasza i tylko nasza. W wielu ważnych momentach życia nie ma moralnie pewnego źródła decyzji oprócz nas samych.(Racjonalista)
Czyli etyka indywidualna człowieka to jego osobiste przeświadczenie o tym, co jest dobre, a co złe i co należy czynić, by postępować w zgodzie z własną moralnością.Natomiast etyka społeczna określa działanie takich instytucji jak np. prawo państwowe, wskazuje, w jakich momentach ich funkcjonowanie będzie sprawiedliwe.Stwierdzenie”Odpowiedzialność za decyzje jest nasza i tylko nasza.”,stwarza pewien konflikt, kiedy jednostki dążąc do realizacji swoich celów (zgodnie ze swoimi wartościami) napotykają innych – postępujących zgodnie ze społeczną, ale odmienną hierarchią wartości.
Jak odróżnić dobro od zła.

Dobro i zło istnieje tylko w świecie ludzkim. Wraz z człowiekiem na tym świecie pojawiła się świadomość – człowiek odróżnia dobro od zła, czego nie robi przyroda.Zło jest jedną z wartości moralnych, jest przeciwieństwem dobra, stoi w stosunku do niego w opozycji.Chciałbym przypomnieć cytat z Sienkiewicza: „Jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy, to jest zły uczynek. Dobry, to jak Kali zabrać komu krowy”.
Czasami z fałszywych indywidualnych przekonań wnioskujemy że czynimy dobro,ale tylko dlatego,że nam jest dobrze a przynajmniej tak to odczuwamy.Nie zdając sobie sprawy że wyżądzamy krzywde,czyli, zło.
Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». 4 Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».Księga Rodzaju 3:3-4

Category: Bez kategorii
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>