Opony
Blog za darmo

Author Archive

Adam i Ewa

Imię Adam zawiera jeszcze inne, bardzie ukryte znaczenia. W języku hebrajskim jest ono zapisywane trzema literami: najpierw jest alef, po niej zaś następują dalet i mem. Litery dalet i mem czytamy jako dam, co oznacza krew. Jest ona niezbędna do życia, ale też reprezentuje to, co w człowieku przyziemne, cielesne. Litera alef natomiast kojarzona jest ze słowem oznaczającym nauczanie, wpajanie. Pochodne słowo aluf oznacza przywódcę, kogoś kto panuje. Wzięte razem litery te oznaczają dokładnie to, że człowiek może nigdy nie zrealizować niczego ponad swój cielesny aspekt, ma jednak możność stania się kimś więcej. I dopiero wtedy realizuje swoje podobieństwo do Boga. Taki potencjał został dany również Adamowi jako jednostce, nie tylko jako gatunkowi.
Z imieniem Ewa jest podobnie, jak z Adamem – obydwa są w Biblii i tradycji żydowskiej zarezerwowane wyłącznie dla pierwszych rodziców. Nikt poza pierwszą parą nie jest w Piśmie Świętym tak nazwany, co podkreśla ich szczególny charakter. Ewa, to pierwsze i najstarsze imię żeńskie według Biblii nosiła pramatka wszystkich ludzi, żona Adama i matka Kaina i Abla. Wśród wielu naukowych prób zbadania etymologii tego imienia jest i ta, która wiąże Chawa z arabskim chajja „wąż” oraz galilejskim aramejskim chiwija „wąż”. Rzeczywiście wyglądają i brzmią w oryginale podejrzanie podobnie. W takim wypadku imię Ewa odsyłałoby nas do opowiadania o pokusie, której ulegli za sprawą „węża” Adam i Ewa.

W Rdz 3,20 czytamy: Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Autor biblijny na zasadzie skojarzenia brzmienia wywodzi imię Ewa (hebr. chawwa חוה) od czasownika oznaczającego życie (hebr. chaja חיה)[1]. Stąd imię Ewa tłumaczone bywa jako „żyjąca” lub częściej „dająca życie”, „dawczyni życia”: od Ewy według opowiadania biblijnego wywodzą się bowiem wszyscy ludzie. W Septuagincie – greckim przekładzie Biblii – Ewa nazwana jest wprost „Życiem” (gr. Ζωή, czyt. zoe), przez co starożytny tłumacz zachował grę słów oryginału: „Adam nadał swej żonie imię Życie, bo ona stała się matką wszystkich żyjących”.

Jak jest dzisiaj?