Opony
Blog za darmo

Author Archive

Modlitwa

Czasami modlitwa sprowadzana jest do pewnego rytuału,przybieraniu specjalnej postawy lub używaniu przedmiotow,które pozwolą zbliżyć się do Boga.Buddyści używają do tego sznura modlitewnego zwanego liczydłem zbawienia.Można je spotkać na każdym niemal bazarze, zwłaszcza w pobliżu miejsc kultu.Modlitwa towarzyszy człowiekowi od bardzo dawna i jest praktykowana we wszystkich kulturach.
Jednak nas interesuje modlitwa chrzescijańska.Zacznijmy od tego jak powinniśmy się modlić.
Czy potrzebujemy do modlitwy świec, ikon, obrazow, mat medytacyjnych?
Jezus tak nas naucza:Przekład dosłowny: Ty natomiast, gdybyś się modlił, wejdź do swojego schowka, zamknij za sobą drzwi i pomódl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie w jawności.(Mt 6,6)
Każdy żydowski dom w czasach Jezusa posiadał schowek,tam przetrzymywano wino w dzbanach,zboże ,czosnek czy oliwe z oliwek.Nie było w nim okna,panowała ciemność by lepiej przechowywały się produkty spożywcze.I własnie do takiego miejsca zaprasza nas Jezus na modlitwe.Jakże inne miejsce od synagog i rogu ulicy :nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom.
Jezus prowadząc publiczną dzialalność, nauczał,karmił swoj lud i uzdrawiał,jednak modlił sie w samotności.Jak czytamy u Marka :A wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce; tam zaczął się modlić.Marka 1:35
Modlitwa to zachęta przyjścia do Boga , który jest w ukryciu.A Pan Bóg nagrodzi każdą sekundę z Nim spędzona.Pan Nasz ostrzega : nie paplajcie jak poganie; bo myślą, że zostaną wysłuchani dzięki swojej wielomówności.Modlitwa to rozmowa z Bogiem,podczas ktorej mozemy prosic i pożalić się.To czas z Nim spędzony.
Przykazanie :Czcij Ojca swego;mowi nam, że podczas modlitwy mamy się zwracać z szacunkiem,nie jest to rozmowa z kumplem przy przysłowiowym ciastku i kawie.
Jak często mamy sie modlic?.W Didache napisane jest, byśmy modlili się trzy razy w ciągu dnia.;Módlcie się w ten sposób trzy razy na dzień;.W Izraelu dzień rozpoczynał się o godzinie 6 rana a konczył o 18.Możemy więc przyjac że powinniśmy modlic się przed posiłkami \sniadaniem,obiadem i kolacja.
Ojcze nasz.
Mateusza 6 9 13
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! 10 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. 11 Chleba naszego powszedniego* daj nam dzisiaj; 12 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; 13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

Luter a ks.Guz


Papieżem był,Papież Leon X łac. Leo X, właśc. Giovanni di Lorenzo de’ Medici.
Młodszy syn władcy Florencji, Wawrzyńca Wspaniałego oraz Klarysy Orsini, pochodził z rodu Medyceuszy. Był kuzynem Giulia de Mediciego.
Leonowi często zarzuca się nepotyzm, marnotrawstwo dóbr kościelnych i rozrzutność.Zarzut wygodnickiego stylu życia i marnowania pieniędzy potwierdza także Ferdinand Gregorovius[. Krytykuje także jego makiawelizm i uważa, że jego cechy jako władcy nigdy nie współgrały z cechami duchownego.
Marcin Luter niem. Martin Luther
Rodzice Marcina, Hans Luder wraz z żoną Małgorzatą, ze względów ekonomicznych musieli opuścić rodzinną wieś, gdzie od wielu lat należeli do tzw. dziedzicznych czynszowników.Luter wybrał klasztor augustianów eremitów o najsurowszej regule. Po odbyciu postulatu i nowicjatu 4 kwietnia 1507 roku w katedrze w Erfurcie przyjął święcenia kapłańskie.Do pierwszego otwartego sporu z Kościołem katolickim dały Lutrowi powód odpusty, które w 1516 roku ustanowił Leon X. Dochód pochodzący z ich sprzedaży przeznaczony był w jednej połowie na budowę nowej Bazyliki św. Piotra w Rzymie, w drugiej zaś na spłatę długu zaciągniętego w banku Fuggera przez komisarza odpustowego w Niemczech, arcybiskupa Moguncji i Magdeburga, Albrechta Hohenzollerna.
Współcześnie.
ks. prof. Tadeusz Guz znany jest z ostrych wystąpień przeciwko Lutrowi, reformacji i Kościołowi ewangelickiemu. Swoje wypowiedzi popularyzował głównie w mediach o. Tadeusza Rydzyka.Jedną z technik przez lata stosowanych przez media w celu zwalczania niewygodnych tematów i osób było ostentacyjnie pomijanie i zaciąganie kurtyny milczenia.I tak w wystapieniach ks.Guza nie usłyszymy ani słowa o Papieżu Leonie X ,a cóż dopiero o Janie XII, który zginął z ręki męża swojej kochanki, Bonifacym VIII, którego zbrodnie uwiecznił Dante w Boskiej komedii, Urbanie VI, który narzekał, że zbyt słabo słychać krzyki torturowanych.Nie chcę krytykować kościoł rzymsko-katolicki,zanim jednak poddasz pod krytyke mnicha,który w protestantyzmie nie jest traktowany jako człowiek nieskazitelny a jedynie za prekursora protestatyzmu.
Spójżmy na tych którzy mienią sie głową świętego kościoła.W XIX wieku Kościół wciąż prezentował postawę, wedle której Żydów traktowano jako morderców Chrystusa, którzy powinni zostać skazani na wieczną karę. Prowadziło to do licznych prześladowań i wypędzeń.Wprowadzono Getta dla żydów i nakazano nosić opaski z gwiazdą Dawida, nie pozwalano wychodzić po zmroku, zabraniano również prowadzenia sklepów poza ich murami. Władze papieskie uważały, że w ten sposób wyświadczają Żydom przysługę.Działo się to dlugo przed 2 wojną światową.O tym nie opowie ks.Guz ani pan Grzegorz Brown.
„Marcin Luter kładł nacisk na wolność każdego chrześcijanina, odpowiedzialnego indywidualnie za swoją wiarę, stosunek do Boga i swoje czyny. Każdy miał prawo samodzielnie dochodzić do prawd wiary, a zatem miał prawo do lektury Pisma Świętego.” („Opowieść o człowieku”, wyd. Znak, 2003, s. 153).Nie tworzył dogmatów.
Tak rozumiana „wolność” jest współcześnie „sklejona” z „wolną wolą”… Jak mi rzekła pewna bliska mi osoba kilka dni temu: „Mam prawo do osobistej autonomii, gdyż Bóg dał mi wolną wolę”. Wiedziałem, że się modli, dlatego zapytałem: „A jak się codziennie modlisz: „Ojcze nasz, […] bądź wola Twoja”, to zachowujesz sobie to prawo do autonomii i co wtedy z Twoją wolną wolą?” (Cytat https://www.fronda.pl)

Kościół domowy część 1

Kościół domowy to niewielka grupa ludzi spotykająca się na zgromadzeniach religijnych w domu któregoś z jego członków. Kościoły te nie są związane z żadną konkretną denominacją choć teologicznie mogą być mniej lub bardziej powiązane z różnymi denominacjami. Kościoły domowe unikają denominacyjnych określeń ich wspólnoty, nie są zarejestrowane prawnie Jako Kościół Domowy, nie mają wyznaczonego pastora czy grona starszych. W swoim nauczaniu deklarują opieranie się na Biblii. Praktykują chrzest oraz pamiątkę Wieczerzy Pańskiej.
Prawdziwy, biblijny kościół domowy zapewnia wszystko to, czego prawdziwi wierzący pragną i co lubią.A pragną szczerych relacji z innymi wierzącymi, ponieważ miłość Boża została rozlana w ich sercach. Takie więzi są nieodłącznym elementem kościołów domowych. Biblia nazywa to wspólnotą, czyli dzieleniem swego życia z innymi braćmi i siostrami.
Według doktryny św. Pawła wspólnota ludzi wierzących i ochrzczonych, w której członkach pulsuje wewnętrzne życie Chrystusa, tworzy Kościół — i to Kościół Boży (1 Kor 10, 32;
14, 4; 15, 9; Gal 1, 13; Filip 3, 6; 1 Tym 3, 5). Ta chrześcijańska społeczność to „nowy lud Boży”U Greków bowiem termin ekklesia nie posiadał specjalnie religijnego znaczenia. Służył on przede wszystkim na określenie zgromadzenia, względnie zebrania lub masówki…, ale nigdy jakiejś społeczności religijnej.Ponieważ Kościół jest tworem samego Chrystusa z natury więc rzeczy zaistniał między Nim a Kościołem serdeczny i bliski stosunek. Chrystus uważa Kościół za swój najdroższy skarb, nabyty za cenę krwi własnej(1 Kor 6, 20) i dlatego przypomina Koryntianom, że skoro tak drogo byliście nabyci, nie stawajcie się niewolnikami ludzi (Kor 7, 23).Apostoł porównuje Kościół do budowli, która dzięki wszechmocnej interwencji Ducha Świętego rozrosła się do rozmiarów Kościoła Bożego, zbudowanego na fundamencie Apostołów i Proroków.Kamieniem zaś węgielnym tego wspaniałego gmachu jest sam Chrystus (Ef 2, 20—22; por. 1 Tym 3, 15).Święty jest również Kościół z racji nauki Boskiej, którą głosi (1 Kor8, 4—6; 10, 13; Gal 3, 13). Także święty jest w swoich członkach: Jako wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy stali się świętymi i niepokalanymi w miłości przed Jego obliczem (Ef 1, 4; por. 2, 19).Głównym celem ziemskiej działalności Kościoła jest uświęcenie wiernych (Ef 1, 4; Rzym 14, 17). Przynależność więc do tej zorganizowanej społeczności chrześcijańskiej to zaszczytne wyróżnienie (1 Kor 1, 26. 30).Z uwagi na to, że Kościół jest — według nauki Pawła — świętym przybytkiem Bożym (1 Kor 3, 17; Ef 2, 21), zobowiązuje to również jego członków do głębokiego życia religijnego (Rzym 12, 1; 15, 16). Ponieważ Kościół — Mistyczne Ciało Chrystusa — jest z natury swej nieskalany i święty.