Parcel ABC
Blog za darmo

Blog Archives

Tak Tak Nie Nie

Tak-tak; nie–nie.
Znajomy podczas rozmowy stwierdził – Wierze w Boga,ale po swojemu.Odrzucał nauke o moralności,uważając ją za przestarzałą.W skrócie można ująć,”ja wiem lepiej”.
Dzisiejsze czasy są podyktowane nauką i kulturą sodomicką prowadzącą do zniszczenia wszelkich norm moralnych.Wytyczane są nowe standardy w podważaniu prawdziwości chrześcijaństwa,z drugiej strony,promowane są kultury wschodu od jogi,medytacji do samouwielbienia.
Ten blog z założenia skierowany jest do ludzi nawróconych, których szczerym pragnieniem jest poznawanie Bożej woli. Dlatego jesteśmy pewni, że znają oni wartość Biblii i nie trzeba przekonywać ich o tym, iż jest ona Słowem Bożym.Ale i dla tych,którzy są zagubieni w świecie sprzecznych ze sobą prawd,stojących na krawędzi dzielącej wiare a światem pustki.
Kto narodził się na nowo lub został ochrzczony za młodu, nie jest automatycznie raz na zawsze uwolniony od niewiary i niewiedzy w sprawach Bożych.Dotyczy to również chrześcijan należących do innych wspólnot religijnych.
Nauka płynąca z Pisma Świętego, która dotyczy pomniejszych spraw bywa często różnie interpretowana. Ale istnieją główne prawdy wiary, które zostały opisane tak jednoznacznie i zrozumiale, że nikt chcący je przyjąć nie będzie miał wątpliwości. W księgach Nowego Testamentu odnajdziemy przypomnienie głównych prawd wiary z całej Biblii. Możemy w liście do Koryntian przeczytać: “(…) że Chrystus umarł za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie (…)” (1 Kor 15, 3-6). a także “Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.” (1 Tm 1, 15).
Kiedyś mawiało się: „nie rób ze swojej gęby cholewy”, święty Paweł mówił żeby Twoja mowa była „tak-tak, nie-nie”, ale chodzi tu o to samo. Miej odwagę podążać za tym w co wierzysz. Jeśli Twoje serce mówi Ci,( ja wiem lepiej)i że nie jest Ci potrzebna nauka płynąca z Ewangelii to nie idź na spotkanie z Bogiem,obojętnie do jakiegokolwiek kościoła uczęszczasz.Nie będę za bardzo rozwijał wątku wierzących-niepraktykujących, ale jeśli chociaż jakaś mała twoja część wierzy w Boga, to spróbuj się dowiedzieć co On na ten temat sądzi.
Jeżeli chcemy zapoznać się treścią Biblii i zrozumieć ją, musimy sumiennie i systematycznie ją zgłębiać. Okazyjne, chaotyczne czytanie Pisma nie przynosi czytelnikowi wiele pożytku.W zborach,kościołach słuchamy kazań lub czytań z Pisma Świętego,warto jest po przyjściu do domu pochylić się jeszcze raz na Słowem Bożym.Prośmy Ducha Świętego by wspomógł nam w poznaniu woli Ojca Naszego.
Słowa Jezusa ..„Niech wasza mowa będzie: Tak-tak; nie–nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5, 37).,,. Jezus w sposób bezpośredni i szczery opowiada o tym, co myśli, co czuje, nie bojąc się odrzucenia i wyśmiania.
Masz uwagi podzel się .

Co to znaczy „ewangelizować”?


„W czasach reklamy nauczyliśmy się nie ufać ludziom, którzy obiecują nam coś dobrego. W takim kontekście pojawiające się w Nowym Testamencie słowo „Ewangelizować” może budzić lęk. Jesteśmy skrępowani zachęcając do swojej wiary kogoś innego, tak jakby chodziło o jakiś produkt na sprzedaż. Mamy już tak wysublimowane pojęcie szacunku dla drugiego człowieka, że nie chcielibyśmy nikomu narzucać swoich idei ani przekonywać kogokolwiek. Zwłaszcza wtedy, kiedy chodzi o sprawę tak intymną, jak zaufanie do Boga.”
https://www.taize.fr/pl
Na stronach internetowych możemy natrafić na różne definicje czym jest ewangelizacja.Ogólnie ewngelia oznacza (dobra nowina).Termin ten stosował już prorok Izajasz w swej Księdze, rozdz. 40,9 oraz 61,1. Ta „zwiastowana po górach” dobra nowina była, w rozumieniu proroka, skierowana do wszystkich narodów (Iz 52,10, por. Ps 96,2: εὐαγγελίζεσθε… τὸ σωτήριον αὐτοῦ, głoście… Jego zbawienie.
Czyli ten, kto„ewangelizuje”głosi dobrą nowine, to w istocie ktoś „dobrze poinformowany”.Jezus powiedział ..ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami6 w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».Dzieje Apostolskie

Dla chrześcijan zwiastowanie Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu nie polegała na przekazywaniu jakiejś doktryny, którą trzeba opanować, ani jakiejś mądrości do rozważenia.Jezus Chrystus każdemu człowiekowi przywrócił jego wartość i godność.Umożliwił wydobycie się z niewoli grzechu zrzucić balast i stać się nowym człowiekiem.Jak pisze Apostoł Paweł w Liście do Efezjan ,,Jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie.4:22Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze,,,

7 Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego3, gdyż Jemu zależy na was. 8 Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. 9 Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. 10 A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. 11 Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.1 List św. Piotra