zoo
Blog za darmo

Blog Archives

Bóstwo

24 Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką 25 i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. 29 Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. 30 Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia.Dzieje Apostolskie 17 :24-30

Sola gratia per sola fide

Bardzo ciekawy wyklad mecenasa teologi rzymsko-katolickej.

Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. List Ap. Pawła do Efezjan 2;8